Działania na czas recesji lub kryzysu

Obecny czas jest w biznesie bezprecedensowy, a jego wpływ na gospodarkę we wszystkich sektorach jest ogromny. Jeżeli jako firma chcemy dobrze przejść przez ten okres, opanować najbliższą niepewność i osiągnąć dobre wyniki w krótkim i  średnim terminie, musimy opracować właściwy plan aby przeprowadzić firmę przez te rafy. Służy temu opracowanie  tzw: DEVELOPMENT PLAN’u, czyli Plan Rozwoju.

W chwili obecnej trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądał powrót do „nowej normalności“, dlatego też dla firm i przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i odnosić sukcesy, niezbędne jest przejście przez 6 poniższych punktów:

 1. Zrozumienie, co obecna recesja oznacza dla branży i firmy
 2. Zrozumienie zmieniających się potrzeb klientów w czasie kryzysu
 3. Myślenie i działanie zawierające równocześnie rozwiązania dla bieżących problemów i plany dla przyszłych możliwości
 4. Podejmowanie mądrych decyzji dotyczących optymalizacji
 5. Dostosowanie oferty, elementów cenowych i komunikacji w rynek
 6. Wykorzystanie siły Przywództwa i Leadershipu aby wszyscy Pracownicy rozumieli co robimy i dokąd zmierzamy

W czasie obecnego  kryzysu oznacza to działania o zwiększonej intensywności jednak robione w określony sposób, tj. aby pomimo dokonywanych zmian, którym często towarzyszy redukcja kosztów i przyspieszenie działań, zachować potencjał wzrostowy! Chodzi o zbudowanie właściwego potencjału!.

Dziś proces proponujemy zacząć od diagnozy i WARSZTATU ROZWOJOWEGO, w którym wezmą udział kluczowi menedżerowie firmy. Założeniem warsztatu jest zebranie zespołu wokół celów firmy w obecnej sytuacji, aby wspólnie pochylić się nad tym, co dzieje się na rynku, uwspólnić sposób myślenia i motywację.  Spojrzeć na firmę i rynek w krótkiej i nieco dłuższej perspektywie aby opracować właśnie “DEVELOPMENT PLAN” czyli plan rozwoju na trudne czasy.
Praca w trzech krokach:
DIAGNOZA, POTENCJAŁ, DZIAŁANIE ma na celu także osiągnięcie wspólnego MINDSET’u i INTEGRACJI ZESPOŁU wokół działań, które nas czekają oraz ujednolicenie sposobu myślenia o naszych celach, planach i drodze do ich osiągnięcia!

METODOLOGIA DZIAŁAŃ:

DIAGNOZA – jak jest teraz? Jak obecnie działamy i jakie to przynosi efekty?

 • Analiza i diagnoza obecnego stanu firmy
 • Identyfikacja kluczowych problemów i ograniczeń
 • Analiza statusu finansowego i prawnego

POTENCJAŁ – co obecna sytuacja oznacza dla naszego biznesu?, jakie jest otoczenie rynkowe?, sytuacja branży?, działania konkurencji?

 • Analiza otoczenia rynkowego, branży i konkurencji
 • Określenie co obecna sytuacja oznacza dla naszej firmy. Jakie są zagrożenia, czy niesie jakieś szanse i możliwości?
 • Wypracowanie i nakreślenie obszarów do pracy

DZIAŁANIE – jak to zrobimy, czyli wdrożenie planu działań w odpowiedniej perspektywie.

 • Zaprojektowanie działań, inicjatyw i elementów efektywnościowych do wdrożenia
 • Opracowanie Planu Działań (do 6 miesięcy) i Plan Rozwoju “DEVELOPMENT PLAN” (od 1 do 3 lat)
 • Przygotowanie wdrożenia i działania w tym kierunku
 • Konsekwentne wdrażanie i monitoring
 • Weryfikacja i dostosowanie
 • Przygotowanie firmy do zarządzania zmianą

Całość opiera się na analizie i diagnozie obecnego stanu firmy, określeniu potrzeb, celów biznesowych, wypracowaniu właściwych kroków działania, które w zależności od sytuacji firmy ubieramy właśnie w trzy perspektywy:

 • Zarządzanie Kryzysowe – jeżeli jest potrzebne – zwykle obejmuje okres opanowania bieżących problemów, przeprowadzenia firmy przez rafy czyli od 1  do 6 miesięcy
 • Plan Działania – w okresie recesji to perspektywa od 6 do 18 miesięcy
 • Plan Rozwoju – DEVELOPMENT PLAN – perspektywa do 1-3 lat
 • Strategia Firmy – perspektywa do 5 lat, czasami dłużej

Recesja, kryzys, spowolnienie gospodarcze, stagnacja wywołują konieczność podjęcia odpowiednich działań w każdej firmie. Nie od razu wiadomo, co należy zrobić. Część firm nadreaguje, inne działają zbyt późno.  W takiej sytuacji ważna jest umiejętność znalezienia właściwego sposobu aby pójść na przód tj. dobór takich elementów, które  ustabilizują firmę TU i TERAZ oraz  będą wspierały rozwój naszej firmę w PRZYSZŁOŚCI. Najczęściej są to dobrze zaplanowane zmiany przystosowujące, które gdy są spóźnione wymagają szerszej optymalizacji, która zrobiona zbyt płytko uruchamia potrzebę głębszej reorganizacji, która… powoduje równię pochyłą, po której nigdy nie chcielibyśmy przejść! Dlatego właśnie trzeba właściwie zacząć!

ZOBACZ TAKŻE: Wzrost efektywności firmy – KLIKNIJ TUTAJ

ZAPRASZAMYUmów Konsultację