W doradztwie biznesowym nie chodzi o to, że wiemy lepiej lecz o to, że wiemy inaczej i to jest wartością dla naszych Klientów.

Biorąc pod uwagę niepewność otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, warto zadać sobie pytanie, z kim na co dzień może porozmawiać Właściciel, Prezes, Menedżer lub Lider Firmy o swoim biznesie i problemach?
Dziś wiele firm zadaje sobie pytanie jak OPTYMALIZOWAĆ BIZNES nie tracąc na potencjale wzrostowym.
Dlatego stworzyliśmy certyfikowany program doradczy: WIRTUALNY CZŁONEK ZARZĄDU®

Celem programu jest osiąganie celów biznesowych firmy, wsparcie Liderów w ocenie dynamicznego, zmiennego otoczenia rynkowego, zwiększenie skuteczności decyzji, polepszenie komfortu pracy oraz rozwój osobisty.
Jedna z metodologii podejmowanie skutecznych decyzji opiera się na pięciu krokach:

  1. Umiejętność znajdowania wielu różnych opcji
  2. Umiejętność redukowania tych opcji do liczby policzalnej
  3. Przy czym przynajmniej jedna z tych opcji powinna być opinią zewnętrzną
  4. Na końcu Lider sam podejmuje decyzję (lub nadal może ją konsultować)
  5. Gotowości do weryfikacji podjętej decyzji

Program opiera się w równym stopniu na wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt, wypracowanym  zaufaniu, jak również na najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji.

ZOBACZ OPIS WCZ: https://4value.com.pl/oferta/business-consulting/laczenie-partnerow/

ZOBACZ PROGRAM OPTYMALIZACJI: https://4value.com.pl/restrukturyzacja/

ZAPRASZAM Zapytaj o Projekt!