Co jest prawdziwym źródłem SIŁY w sprzedaży?

Umiejętność OSIĄGANIA i PRZEKRACZANIA WYNIKÓW jest kluczowym elementem rozwoju w sprzedaży i cechuje najlepszych w tym obszarze. Badania pokazują, że tylko ok. 10%-20% sprzedawców intuicyjnie wykazuje takie umiejętności. Dobra wiadomość jest taka, że pozostała części wojowników sprzedaży może także osiągnąć ten poziom jeżeli poprowadzimy ich określoną ścieżką rozwoju.

DISC SALES ŚWIADOMA SPRZEDAŻ – to pierwszy krok i absolutna konieczność na drodze rozwoju handlowca w kierunku LIDERA SPRZEDAŻY.

DISC SALES® badanie  definiujące style sprzedaży i komunikacji. Odkrywa i wskazuje nasze mocne umiejętności w sprzedaży, mierzy predyspozycje oraz pokazuje jak pracować z klientami i  dostosowywać swój styl do ich potrzeb i oczekiwań. Pozwala również identyfikować Klientów, budować typologię oraz dobierać odpowiednie narzędzia sprzedaży do każdego z nich. Idąc dalej, pokazuje co motywuje nas w pracy, jak reagujemy w stresie oraz jak to wykorzystać na co dzień.

DISC SALES obejmuje na pierwszym poziomie cztery perspektywy poznawcze:

 1. DOMINUJĄCY – dyrektywny, proaktywny, bardzo zadaniowy, skoncentrowany na celu, z reguły optymistyczny
 2. WPŁYWOWY – inspirujący innych, wesoły, skoncentrowany na ludziach, animator, szuka dobrej atmosfery;
 3. SUMIENNY – perfekcjonista, uważny, skoncentrowany na zadaniu i procesie
 4. STAŁY– spokojny, zorientowany na ludzi, dobry słuchacz, członek zespołu, zgodny wobec autorytetu

Rozwój sił sprzedaży jest pierwszym krokiem zdobycia i ugruntowania pozycji firmy, a skutecznie działający zespół handlowy to podstawa istnienia każdej organizacji. Z jednej strony kompetencje sprzedażowe muszą być na najwyższym poziomie, z drugiej strony komunikacja z klientami musi być oparta na  odpowiednich umiejętnościach, których podstawą jest wiedza o sobie, swoich predyspozycjach, silnych stronach, umiejętności rozpoznania profilu klienta i dopasowania działań, które pozwolą finalnie na właściwe zbudowanie relacji biznesowych.  Stanowi to podstawy sprzedaży doradczej, która opiera się na wspólnym rozwijaniu horyzontów współpracujących stron.
Dlatego badanie DISC SALES D3 pokazuje silne strony w sprzedaży na tle indywidualnych stylów komunikacji – jest krokiem milowym w rozwoju przedstawicieli i handlowców.

DISC SALES D3 zawiera ponadto dodatkowe elementy badania:

TEAMSpreferowane role w zespole. Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

BAI – wewnętrzne motywacje, co nas motywuje w pracy. Cechy, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój.

VALUES wartości, które stoją za decyzjami, to jest ten element który wskazujemy pod wodą w górze lodowej: Lojalność, niezależność, równość, uczciwość.

 CELE SZKOLENIAZamów Projekt! 

Uczestnicy będą potrafili rozpoznać cztery perspektywy poznawcze określone w modelu DISC SALES D3. Na tej podstawie określą cechy oraz potrzeby osób, z którymi na co dzień pracują – Klientów. Będą bardziej świadomymi i efektywnymi sprzedawcami.  Nauczą się także, jak komunikować się z innymi, uwzględniając naturalne predyspozycje i potrzeby zarówno swoje, jak i Klienta. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport opisujący jego styl sprzedaży, komunikacji, a także role w grupie, wartości i wewnętrzne motywacje. Będzie miał również możliwość przedyskutowania go i wypracowania najlepszego stylu sprzedaży dla siebie.

Przygotowanie projektu – badanie składa się z wypełnienie testu po otrzymaniu unikatowego tokenu oraz dwóch dni warsztatów w grupach szkoleniowych – pierwszy dzień wprowadza model, drugi jest profilowany pod SPRZEDAŻ, efektywność działania, zarządzanie lub pracę w grupie.

01 PROGRAM WARSZTATÓW

 DISC SALES D3

Co oznacza DISC D3 w sprzedaży?

 • Ludzie są różni jednak różni w określony sposób – poznajemy metodologię
 • Identyfikujemy własny styl sprzedaży DISC
 • Komunikowanie się z moim stylem
  Komunikacja – w ćwiczeniach – jak z tym pracować

DISC SALES – Mój Styl SPRZEDAŻY

 • Silne strony mojego stylu sprzedaży
 • Odczytywanie niezbędnych informacji
 • Identyfikowanie klientów
 • Dobór odpowiedniego stylu komunikacji do klienta.
 • Co oznacza skuteczność dla danego stylu SPRZEDAŻY DISC?
 • Sprzedawanie klientom o różnych stylach

Skuteczna sprzedaż DISC SALES

 • Zarządzanie Stylami sprzedaży DISC
 • Zwiększanie sprzedaży
 • Co jest potrzebne aby osiągać wyniki?
 • Jak kształtować procesy w firmie i jak lepiej wpływać na działania?
 • Jak działa człowiek, jeżeli chodzi o komunikację i przekładanie tego na działania?
 • Mój plan na portfel

Wprowadzenie w role zespołowe TEAMS

 • Definicja ról zespołowych i co z tego wynika
 • Zasady działania w grupie

Wprowadzenie do wartości VALUES

 • Opis wewnętrznych czynników motywacyjnych
 • Dominujące wartości
 • Jak mogę z tego korzystać?

Wstęp do postaw motywacji BAI – co leży u podstaw moich motywacji w pracy i sprzedaży?

 • Przegląd postaw motywacyjnych BAI
 • Intensywność BAI
 • Wykres BAI, co nam podpowiada?
 • Zastosowanie BAI w życiu i pracy

Grafy osobowości

 

 • Plan działania – doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych
 • Co daje od siebie w tym procesie
  Zarządzanie trudnymi sytuacjami
 • Co nas różni, co nas łączy?
 • D3+BAIwykresy zbiorcze dla zespołu – styl komunikacji oraz co nas motywuje dla całego zespołu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIEZapisz się TERAZ!