Umiejętność OSIĄGANIA i PRZEKRACZANIA WYNIKÓW jest kluczowym aspektem rozwoju w sprzedaży i cechuje najlepszych w tym obszarze. Badania pokazują, że tylko ok. 5%-10% sprzedawców intuicyjnie wykazuje takie umiejętności. Dobra wiadomość jest taka, że pozostała części ludzi sprzedaży może także osiągnąć ten poziom jeżeli poprowadzimy ich określoną ścieżką rozwoju. DISC SALES® ŚWIADOMA SPRZEDAŻ – to pierwszy krok i absolutna konieczność na drodze rozwoju handlowca w kierunku LIDERA SPRZEDAŻY.

DISC SALES®

badanie rozwojowe definiujące style sprzedaży i komunikacji, rozwija umiejętności sprzedażowe, pozwala dobrać odpowiednie narzędzia sprzedaży do danego typu Klienta. Mierzy predyspozycje w sprzedaży,  pokazuje jak pracować z klientami, jak dostosowywać swój styl,  jakich narzędzi używać, jak inicjować zwiększenie współpracy? itp. Pokazuje również co motywuje nas jako sprzedawców i jak to osiągać.

Rozwój sił sprzedaży jest pierwszym krokiem zdobycia i ugruntowania pozycji firmy, a skutecznie działający zespół promocji to podstawa istnienia każdej organizacji. Z jednej strony kompetencje sprzedażowe muszą być na najwyższym poziomie, z drugiej strony komunikacja z klientami musi być oparta na  odpowiednich umiejętnościach, których podstawą jest wiedza o sobie, swoich predyspozycjach, silnych stronach, umiejętności rozpoznania profilu klienta i dopasowania działań, które pozwolą finalnie na właściwe zbudowanie relacji biznesowych.  Stanowi to podstawy sprzedaży doradczej, która opiera się na wspólnym rozwijaniu horyzontów współpracujących stron. Dlatego badanie DISC SALES D3® jest krokiem milowym w rozwoju przedstawicieli i handlowców.

Dodatkowe elementy badania:

TEAMS – preferowane role w zespole. Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

BAIwewnętrzne motywacje, co nas motywuje w pracy. Cechy, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój.

VALUES – wartości, które stoją za decyzjami, to jest ten element który wskazujemy pod wodą w górze lodowej: Lojalność, niezależność, równość, uczciwość.

 CELE SZKOLENIAZamów Projekt! 

Uczestnicy będą potrafili rozpoznać cztery perspektywy poznawcze określone w modelu DISC SALES D3®. Na tej podstawie określą cechy oraz potrzeby osób, z którymi na co dzień pracują – Klientów. Będą bardziej świadomymi i efektywnymi sprzedawcami.  Nauczą się także, jak komunikować się z innymi, uwzględniając naturalne predyspozycje i potrzeby zarówno swoje, jak i Klienta. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport opisujący jego styl sprzedaży, komunikacji, a także role w grupie, wartości i wewnętrzne motywacje. Będzie miał również możliwość przedyskutowania go i wypracowania najlepszego stylu sprzedaży dla siebie.

Przygotowanie projektu – badanie składa się z wypełnienie testu po otrzymaniu unikatowego tokenu oraz dwóch dni warsztatów w grupach szkoleniowych – pierwszy dzień wprowadza model, drugi jest profilowany pod SPRZEDAŻ, efektywność działania, zarządzanie lub pracę w grupie.

01 PROGRAM WARSZTATÓW

 DISC SALES D3

Co oznacza DISC D3 w sprzedaży?

 • Ludzie są różni jednak różni w określony sposób – poznajemy metodologię
 • Identyfikujemy własny styl sprzedaży DISC
 • Komunikowanie się z moim stylem
  Komunikacja – w ćwiczeniach – jak z tym pracować

DISC SALES – Mój Styl SPRZEDAŻY

 • Silne strony mojego stylu sprzedaży
 • Odczytywanie niezbędnych informacji
 • Identyfikowanie klientów
 • Dobór odpowiedniego stylu komunikacji do klienta.
 • Co oznacza skuteczność dla danego stylu SPRZEDAŻY DISC?
 • Sprzedawanie klientom o różnych stylach

Skuteczna sprzedaż DISC SALES

 • Zarządzanie Stylami sprzedaży DISC
 • Zwiększanie sprzedaży
 • Co jest potrzebne aby osiągać wyniki?
 • Jak kształtować procesy w firmie i jak lepiej wpływać na działania?
 • Jak działa człowiek, jeżeli chodzi o komunikację i przekładanie tego na działania?
 • Mój plan na portfel

Wprowadzenie w role zespołowe TEAMS

 • Definicja ról zespołowych i co z tego wynika
 • Zasady działania w grupie

Wprowadzenie do wartości VALUES

 • Opis wewnętrznych czynników motywacyjnych
 • Dominujące wartości
 • Jak mogę z tego korzystać?

Wstęp do postaw motywacji BAI – co leży u podstaw moich motywacji w pracy i sprzedaży?

 • Przegląd postaw BAI
 • Intensywność BAI
 • Wykres BAI
 • Zastosowanie BAI

Grafy osobowości

 • Plan działania – doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych
 • Co daje od siebie w tym procesie
  Zarządzanie trudnymi sytuacjami
 • Co nas różni, co nas łączy?
 • D3+BAIwykresy zbiorcze dla zespołu – styl komunikacji oraz co nas motywuje dla całego zespołu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIEZapisz się TERAZ!