Czy silny PRZYWÓDCA musi być AUTOKRATĄ?

🔹 Często na warsztatach z leadershipu lub Akademii Menedżera toczy się dyskusja kim jest silny lider/przywódca? Co go charakteryzuje? Zaskakuje mnie, że często osoby, które definiują silnych liderów idą w kierunku autokracji. Mają dużą trudność w zdefiniowaniu kim jest silny Lider Zespołu. Jego cech, postaw oraz sposobu w jaki zdobywa zaufanie, a w konsekwencji cele.

🔹 Zobaczmy przykład dialogu dwóch bohaterów z filmu „300” z bitwy pod Termpilami, w wolnym tłumaczeniu.

Król Persji Kserkses mówi: „Mogę poświęcić tylu swoich ludzi ile trzeba aby tylko odnieść zwycięstwo”

Król Sparty Leonidas odpowiada: „A ja mogę umrzeć za każdego z moich jeżeli taka będzie potrzeba”

🔹 Gdy Autokrata chce osiągnąć cel lub wyrusza na wojnę wydaje rozkaz!
🔹Gdy Lider Zespołu chce osiągnąć cel lub wyrusza na wojnę prowadzi rozmowy, przekonuje, inspiruje. Takie postawy występują w demokracjach gdy mówimy o Państwach i u liderów z rozwiniętym Leadership’em gdy mówimy o zarządzaniu. Czy to postrzegamy jako słabość?

🔹 Czy silny LIDER ZESPOŁU używa ścieżki, którą paradoksalnie potocznie uważamy za mniej „sexy”? W historii firm mamy zbyt mało przykładów takich liderów albo po prostu ich nie znamy.

Dlaczego tak się dzieje?

🔹 Autor wielu badań Jim Collins w książce „Od Dobrego do Wielkiego” zdefiniował „Przywództwo poziomu 5”. Jak więc brzmi ta definicja? „Przywódca 5 poziomu buduje trwałą przewagę dzięki paradoksalnemu połączeniu osobistej skromności, umiejętności powściągnięcia własnego EGO oraz siły i determinacji do osiągania znakomitych wyników. Słowem SKROMNOŚĆ+SIŁA. Przywódcy 5 poziomu znajdują ujście swojego EGO nie w kreowaniu samych siebie, ale w tworzeniu wielkich przedsiębiorstw. Przy czym nie chodzi o to, że nie mają oni EGO lub nie dbają o swoje interesy. Przeciwnie, zwykle są osobami nadzwyczaj ambitnymi ale ich ambicje dotyczą przede wszystkim kierowanej przez nich firmy, a nie ich samych”. Idąc dalej nie mają problemu z promocją, kontaktami z mediami itd., jednak wykorzystują je w określony sposób dla dobra firmy i ludzi w niej pracujących.

Czy coś Wam mówią nazwiska: George Cain, Alan Wurtzel, David Maxwell, Colman Mockler, Darwin Smith, Jim Herring, Cork Walgreen, Carl Reichrd, i inni, a to oni prowadzili firmy, które w swoim czasie był prawie siedmiokrotnie lepsze od innych.

🔹  Myślę, że powściągnięcie własnego EGO, to bardzo niepopularny temat aby wychodzić z nim do Przywódców. Trudno znaleźć to w programach rozwoju Liderów na większości uczelni. Jednak jak się dobrze zastanowić to powinien być jednym z podstawowych punktów.

Szef autokrata cierpi często na swoisty „kompleks wyższości” i nie wdając się zbytnio w psychologiczne definicje, wystarczy zauważyć, że to jest to nadal „kompleks” który otoczenie odbiera jako siłę. Problemy ujawniają się wtedy, gdy ktoś z otoczenia przywódcy autokratycznego ma inne zdanie niż on sam i zaczyna go bronić. Z czasem na Sali są już tylko osoby, które nie wyrażają swojego zdania. Jak pisał Hans Kirst w „Fabryce oficerów” „Gdy wszyscy myślą tak samo nikt nie myśli naprawdę, a szczytem absolutnym jest przeciętność”. Oczywiście, nieco przejaskrawiam, trochę celowo, a trochę aby pokazać, że ze wszystkim można pracować. Zaczynając od poczucia własnej wartości, a potem na poziomie świadomym wiele można już zmienić, wypracować.

Żyjemy w czasach gdy potrzebujemy LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI, dlatego wspieramy motto: 2022 ROKIEM MIĘKKICH UMIEJĘTNOŚCI W ZARZĄDZANIU!  , bo rzeczywiście:

„Jeszcze nigdy w historii zarządzania, UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE
nie miały tak dużego wpływu na TWARDE WYNIKI jak dziś”

🔹 Także dlatego, że rynek pracy się zmienił i nie chodzi tylko o młode pokolenie. Dziś łatwiej odejść z pracy, bo łatwiej znaleźć nowe zatrudnienie, potrzebujemy LIDERÓW ZESPOŁÓW, PRZYWÓDCÓW TRANSFORMACYJNYCH, PRZYWÓDZTWA OPARTEGO NA ZASADACH, rozumienia co oznacza LEADERSHIP oraz, że osiąganie celów wraz z wizją, pracą nad zrozumieniem i rozwijaniem zespołu, jest siłą wynikającą z naszego rozwoju i daje w efekcie większe rezultaty niż działania autorytarne.

 Gdy pracujemy nad kulturą zaangażowania, kulturą odpowiedzialności, rozumiemy rolę komunikacji, pozytywnego wpływu, potrzebę doceniania i motywowania zgodnie z obecną wiedzą na ten temat, tworzymy przestrzeń dla synergii, innowacyjności, przekraczania wyników i lepszego rozumienia zmienności otaczającego świata. Czy to potrafimy uznać za silne przywództwo?

🔹 Zastanów się więc przez chwilę i postaraj szybko, intuicyjnie wymienić cechy silnych przywódców, co Wam przychodzi na myśl?

AUTOR Umów Konsultację