D3™ jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości
na świecie, łączy w sobie 4 analizy:
DISC, TEAMS, VALUES, BAI.

DISC – styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju. bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu, POZIOM KOMPETENCJI LIDERSKICH.

TEAMS – preferowane role w zespole. Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role w zespole to:

– Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ;
Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

– Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem,
implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

– Analityk   jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko
względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

– Koordynator – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania.
Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

– Strateg – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania,
uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

VALUES – wartości, które stoją za decyzjami, to jest ten element który wskazujemy pod wodą z górze lodowej. Wartości to:

– Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby,
jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.

– Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad
i mieć możliwość wyrażania siebie.

– Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.

– Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

BAIwewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój.

– Wiedza – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań

– Ekonomia – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych

– Artyzm – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności

– Solidarność– dążenie do poprawy sytuacji innych

– Wpływ – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań

– Wewnętrzny spokój – dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości

Badamy nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu „wody”, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

Zamów Projekt! Zapisz się TERAZ!