Zmiana zasad dokonywania korekt dochodowości dla potrzeb cen transferowych.

Od połowy 2015 Ministerstwo finansów wydaje jeid-100243363-1dnolite interpretacje utrzymujące, że korekty dochodowości są poza granicami VAT-u, oznacza to zmianę filozofii w podejściu do rozliczania cen transferowych. Zmiana interpretacji dotyczy tak podmiotów, które mają swoje centrale za granicą jak i firm krajowych.

Ponadto w projektach zmian przepisów w tym zakresie planowane są od 1 stycznia 2017 dodatkowe  sankcje wysokości 30% za odliczanie VAT-u związane z tymi korektami.

http://www.rp.pl/VAT/303149993-Korekta-wyrownujaca-poziom-dochodowosci-bez-wplywu-na-VAT.html/#ap-1

 

 

Projekt certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst & Young)Zamów Projekt!