INKLUZYWNA ORGANIZACJA

INKLUZYWNA ORGANIZACJA

WŁĄCZAJĄCA – INKLUZYWNA KULTURA ORGANIZACJI, oparta na różnorodności – znak czasu czy przejściowa moda? Inkluzowość to obecnie istotny trend społeczny. Dotyka coraz większych sfer życia społecznego, a szczególnie ważny staje się w biznesie. Warto zatem zadać sobie pytanie czy mamy…

Strategia HR w firmie

Strategia HR w firmie

Strategia HR w firmie – czyli plany i trendy HR na najbliższą przyszłość. Jeszcze do niedawna kluczowym słowem w biznesie była “zwinność” (agility). Zwłaszcza w najtrudniejszych momentach pandemii owa zwinność oznaczała szybką adaptację, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, a wszystko w atmosferze…

Piramida rozwoju w sprzedaży B2B

Piramida rozwoju w sprzedaży B2B

PIRAMIDA ROZWOJU W SPRZEDAŻY B2B Często w dyskusjach z menedżerami sprzedaży omawiamy temat umiejętności osiągania wyników przez poszczególnych przedstawicieli, KAM czy doradców. Zastanawiamy się także, jak zbudować proces, który pozwoli w określonym czasie wykształcić grupę najlepszych przedstawicieli, bazując na „Piramidzie…