Czym jest MultiChannel w Farmacji?

Samo pojęcie oznacza wielokanałową interakcję z klientem na różnych poziomach, za pomocą wielu narzędzi.  Podchodząc do samego zjawiska, nie jest ważna jakaś ścisła definicja pojęcia, ale tak naprawdę możliwy model interakcji do zastosowania. Przy czym mówimy tu zarówno o zdobywaniu klientów, wzbudzaniu zainteresowania, rozpoznaniu potrzeb, zaspokajaniu potrzeb,  różnych  formach bezpośrednich i pośrednich kontaktów, reklamę, content marketing, filmy, grywalizacja itp.

W analizowaniu tego typu aktywności nie zapomnijmy, że to klient ma być w centrum uwagi, ale w taki sposób aby nie był bombardowany naszymi działaniami. Załóżmy, że tworzymy strategię i rozważamy użycie różnych elementów:

 • mailingu, e-mailnigu,
 • kontakty Call Center
 • webinary i telekonferencje naszych klientów z KOL’ami w asyście przedstawicieli,
 • aktywne ankiety, badanie opinii,
 • media społecznościowe aby powiadamiać naszych klientów o wydarzeniach,
 • filmy instruktażowe lub promujące  itp. itd.

Mimo zastosowanie tak szerokiego spektrum działań zastosowana metodologia pozwoli nam na mierzenie  efektów poszczególnych etapów aktywności, jak i całości kampanii w czasie. W mediach elektronicznych wszystko można przeliczyć na jakiś rodzaj akcji klienta lub jego braku, który jest policzalny i identyfikowalny.

Nasza oferta MULTICHANNEL obejmuje:

 • dogłębną diagnozę i analizę obszarów do których chcemy skierować działania,
 • nakreślenie strategii ze wskazaniem najbardziej efektywnych mediów dla danej kampanii,
 • analizę i przygotowanie danych wstępnych,
 • przygotowanie całego zakresu działań: e-mailing, newslettery, mailing, aplikacje webowe, merytoryczne platformy www, aktywności Call Center, wideokonferencje, Video News, badań testowych, reklamy sieciowej, content marketingu, CLM  itp.,
 • monitoring działań w czasie,
 • wsparcie PR w trakcie kampanii,
 • analiza wyników, łącznie z narzędziami do pomiaru efektywności.

Oczywiście przy zastosowaniu szerokiego spektrum działań nie zawsze można wprost odpowiedzieć, które nasze działania przyniosły największy efekt, jednak jest to pytanie dotyczące całego marketingu i działań z tym związanych. Pomijając takie sytuację, gdy np. producent znanych batonów MARS ze zdumieniem zaobserwował w pewnym okresie duży wzrost sprzedaży swoich produktów, bez jakichkolwiek dodatkowych działań na rynku. Jak się okazało  NASA realizowała pierwsze lądowanie sondy kosmicznej na planecie MARS, co było szeroko komentowane i relacjonowane w mediach, a przełożyło się także na ….. sprzedaż batonów o tej nazwie.

Nie zawsze mamy takie szczęście aby nasze zwykłe działania zostały podbite czymś tak niezwykłym, ale znamy przykłady kampanii produktów farmaceutycznych, które bez wsparcia telewizji, czy radia przyniosły nagły 2-3  krotny wzrost sprzedaży. Czasami nie jest to wcale związane z dużą ilością wykorzystanych narzędzi ale dobrą analizą, znajomością klienta, jego upodobań, nawyków, znalezienia punktu w którym rozwiązujemy mu jakiś problem, dostarczamy coś interesującego lub w ciekawy sposób. Zamów Projekt!

Jak generalnie patrzymy na te obszary w farmacji, czym konkurujemy w tych obszarach?

ZAPRASZAM SERDECZNIE
Andrzej Kochanek  – Dyrektor Generalny 4VALUE Business Consulting 
Ekspert rynku farmaceutycznego, zdobywał doświadczenie w dużych spółkach giełdowych i międzynarodowych tak na poziomie producentów jak i dystrybucji. Brał również udział w tworzeniu jednej z największych sieci aptek w Polsce. W latach 2010/2012 członek zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Autor wielu artykułów o zarządzaniu i sprzedaży.

NASI PARTNERZY: