4Value Business Consulting działa na rynku farmaceutycznym od wielu lat, łącząc doświadczenia producenta z działaniami dystrybutora oraz aptek. Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się przepisy oraz otoczenie konkurencyjne na rynku, szczególnie istotne jest dla każdej firmy efektywne wykorzystanie najlepszych strategii i rozwiązań rynkowych dla osiągnięcia trwałego wzrostu. Nasze działania obejmują kompleksowe usługi od rejestracji produktów leczniczych, przez strategie sprzedaży i marketingu, przygotowanie i analizę danych, modele dystrybucji, zaawansowane szkolenia przedstawicieli, KAM, lekarzy i farmaceutów, otwarcia hurtowni farmaceutycznej oraz audyt procedur (GMP, DPD).

Zajmujemy się więc kompleksową diagnozą organizacji:

 • leczeniem: spadku sprzedaży, cyrkulatorów, problemów z eksportem,
 • zapobieganiem: utraty pozycji, niepewności w podejmowaniu decyzji
 • wzmacnianiem: sprzedaży produktów, osiąganiem wyników, siły marki, motywacji zespołów
 • wprowadzaniem – produktów na rynek, otwieraniem hurtowni farmaceutycznych, wytwórni, standardów DPD, GMP, compliance SOP
 • badaniami: jakości sił sprzedaży, oczekiwań klientów (aptek, lekarzy),
 • budowaniem: strategii firmy, zespołów sprzedażowych, segmentacji i targetingu, warstwowych analizy danych, hurtowni danych, danych z hurtowni, sieci i innych.
elementy_samolot
 Sprzedaż i marketing
 • Wprowadzanie nowych marek na rynek, ATL, BTL,
 • Dobór właściwej struktury sił promocji i sprzedaży do potrzeb rynkowych (Przedstawiciele Medyczni, Przedstawiciele Farmaceutyczni, KAM, KAS),
 • Podnoszenie efektywności sprzedaży – Program Rozwoju Sprzedaży,
 • Segmentacja, targeting i retargeting medyczny i apteczny,
 • Programy Opieki Farmaceutycznej (POF), programy lojalnościowe i sprzedażowe dla aptek i personelu aptecznego (współpraca z OSOZ grupa Kamsoft),
 • Strategie marketingu i wybór kanałów dotarcia.
 • Komunikacja i mix sprzedaży: Producent – Lekarz – Apteka – Dystrybutor – wykorzystanie synergii i  współpracy na każdym poziomie?
 • MULTICHANNEL w Farmacji jak działać skutecznie?
 • Usługi Leasingu Pracowników sprzedaży, usługi Call Center, Sales Force
 • Organizacja wejścia na rynek Ukraiński. Organizacja spotkań, wizytacje u kontrahentów, aspekty prawne.
ico_ludzie
 Szkolenia w Farmacji
 • Przedstawiciel Medyczny u Lekarza – czyli od głębokiej wiedzy merytorycznej do partnera w kontaktach,
 • Przedstawiciel Medyczny w Aptece – czyli od wiedzy merytorycznej do rozumienia procesu sprzedaży,
 • Przedstawiciel Farmaceutyczny w Aptece i sieci – czyli od procesu sprzedaży do partnerstwa w biznesie,
 • Farmaceutyczny KAM/KAS oraz Początkujący KAM – czyli partnerstwo w biznesie, zaawansowane negocjacje czy gry negocjacyjne?
 • Efektywna sprzedaż KAM – czyli jak skutecznie współpracować z modelami FMCG w sieciach aptecznych.
 • Regionalny Kierownik Sprzedaży – gdy energia zamienia się w rezultaty!
 • Akademia Menedżerska – czyli od przywództwa do sukcesu,
 •  Akademia Skutecznej Sprzedaży (Przedstawiciele Medyczni, Przedstawiciele Farmaceutyczni, KAM, KAS, RKS),
 • Szkolenia dla lekarzy i farmaceutów.

Zobacz także: KAM- co to oznacza?, Wizyta w aptece, Przedstawiciel Medyczny

ico_wykres2
 Dystrybucja i dostępność leków
 • Analiza i dobór odpowiednich modeli dystrybucji DTP, DTH, RWA, DS. 
 • Audyty istniejących dedykowanych kanałów dystrybucji
 • Właściwe przygotowanie konkursów ofert oraz rozmów z hurtowniami
 • Strategie działania w dystrybucji farmaceutycznej
 • Problemy z dostępnością leków na rynku: wprowadzanie produktu na rynek, eksport, import, oscylatory – jak tym zarządzać?
 • Kanały interwencyjne sprzedaży i Emergency
 • Rozwiązania i usługi Call Center
 • Mamy na koncie wprowadzenie najbardziej efektywnych systemów zarządzania dostępnością produktów na rynku w tym w problemach z eksportem.
Two businessmen hands salutation
 Otwarcia Hurtowni Farmaceutycznej

Kompleksowe doradztwo, przygotowanie i wdrożenie otwarcia hurtowni farmaceutycznej według nowego DPD (wiele wdrożonych projektów):

 • Propozycje lokalizacji, konkursy ofert na wybór operatora, negocjacje z operatorami,
 • Projekty architektoniczne, wykonawcze, kosztorysowanie, nadzór budowlany i wykonawstwo,
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych zgłoszeń i formalności wymaganych dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (odbiory obiektu, sanepid, GIF).
 • Dokumentacja i opracowanie procedur wewnętrznych zgodnie z GDP (DPD). “Księga Jakości” zindywidualizowana do funkcjonowania danej firmy inwentaryzacja procedur, opis i walidacja procesów, ocena bezpieczeństwa, analiza ryzyk, testy poprawności, działania funkcjonalne i jakościowe,  administracja, harmonogramy audytu, dbałość o integralność danych, monitoring zmian, umowy z dostawcą itd.
 • Walidacja systemu IT – według GAMP 5 oraz wytycznych GIF
 • Dostosowanie danych do wymagań systemu producenta
 • Umowy dystrybucyjne
 • Kompleksowy nadzór nad całością procesu

AUDYT PROCEDUR NA ZLECENIE – szeroki zakres usług audytowych:

 • Audyt procedur na zlecenie np. producenta u operatora logistycznego
 • Audyt procedur wewnętrznych GMP, DPD
 • Przygotowanie pod kątem kontroli certyfikacyjnych.
 • Konkursy ofert pod kątem wyboru dystrybutora

WYTWÓRNIE WEDŁUG GMP
REPREZENTOWANIE KLIENTA przed urzędami branżowymi podczas otwarcie lub kontroli
ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNE PRODUKTÓW OTC/SD

ico_tablica
Rozwiązania IT dla Farmacji
 1. Karty wyników na portfel przedstawiciela, region, firmę, dane zarządcze dla zarządu
 2. Monitoring i kontrola budżetów i kosztów na portfel, region, dział, konta kosztowe
 3. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

flow-chart-DI_2a

 • e-commerce
 • Integralność danych GxP
 • Łączenie i analizowanie danych z hurtowni, sieci aptek, IMS, Pharma Expert, Farmaprom i sieci aptek.
 • Analiza, łączenie i interpretacja danych
 • Wdrożenia systemów CRM, ERP, Data Warehouse, itp.
 • Procesy audytu i walidacji systemów IT
ico_ludzie
Organizacja

MODELE DZIAŁANIA

farmacja dystrybucjaNASI PARTNERZY: