4VALUE Business Consulting działa na rynku farmaceutycznym od wielu lat, łącząc doświadczenia producenta z działaniami dystrybutora oraz aptek. Nasze działania obejmują kompleksowe usługi od strategii sprzedaży i marketingu, otwarcia hurtowni farmaceutycznych, wytwórni,  audyt procedur (GMP, GDP), wsparcia procesów rejestracji produktów leczniczych, strategię dla dystrybucji, przygotowanie i analizę danych, szkolenia dla Przedstawicieli Medycznych, Farmaceutycznych, KAM/KAS i Menedżerów.

Strategia Firmy Farmaceutycznej Zapytaj o Projekt!
 • Tworzenie i wdrażanie strategii firmy: STOP-LOOK-GO!®
 • Strategie sprzedaży, marketingu, cenowe (Pricing)
 • Warsztaty strategiczne: KLIKNIJ TUTAJ
 • Restrukturyzacja, reorganizacja i optymalizacja
 • Doradztwo dla Zarządów, program: Wirtualny Członek Zarządu®
Sprzedaż i marketing
 • Digital marketing w Farmacji
 • E-commerce w Farmacji
 • Badania rynkowe, analizy
 • Segmentacja, targeting i retargeting medyczny i apteczny,
 • Market access,
 • Dobór właściwej struktury sił promocji i sprzedaży do potrzeb rynkowych (Przedstawiciele Medyczni, Przedstawiciele Farmaceutyczni, KAM, KAS),
 • Podnoszenie efektywności sprzedaży i marketingu
 • Planowanie ROI
 • Programy Opieki Farmaceutycznej (POF), programy lojalnościowe i sprzedażowe dla aptek i personelu aptecznego,
 • Strategie marketingu i wybór kanałów dotarcia.
 • Komunikacja i mix sprzedaży: Producent – Lekarz – Apteka – Dystrybutor – wykorzystanie synergii i  współpracy na każdym poziomie?
 • MULTICHANNEL  w Farmacji jak dzisiaj działać skutecznie?
 • Zgłoszenia rejestracyjne produktów OTC/SD
Opracowanie, wdrożenia i szkolenia COMPLIANCE

Opracowujemy i wdrażamy firmowe procedury compliance. Szkolimy zespoły promocji i sprzedaży, weryfikujemy procesy i dostosowujemy do aktualnych przepisów, tak aby całe zespoły jak i ich klienci czuli się bezpiecznie w działaniach na rynku.

Optymalizacja procesów (office i produkcja) Umów Konsultację

Praca nad efektywnością biznesu i operacyjną sprawnością działania:

DIAGNOZA

 • Analiza i diagnoza obecnego stanu
 • Wizualizacja najważniejszych elementów procesów
 • Identyfikacja kluczowych problemów, marnotrawstw i ograniczeń

POTENCJAŁ

 • Wypracowanie i nakreślenie operacyjnej mapy zmian
 • Zaprojektowanie elementów efektywnościowych, testowanie i modelowanie
 • Przygotowanie firmy do zarządzania zmianą
 • Plan działań “Development Plan”

DZIAŁANIE

 • Wdrożenie
 • Monitoring procesu i wyników
 • Weryfikacja i dostosowanie
 • Asysta prawna podczas całego procesu
DATA INTEGRATOR – Rozwiązania IT dla Farmacji
 •  BUDŻETOWY KRWIOOBIEG FIRMY, KONTROLE ZLECEŃ I  ROZLICZEŃ Z SIECIAMI ORAZ DYSTRYBUTORAMI!
 1. Narzędzie dla wszystkich firm poszukujących oszczędności i kontroli nad budżetem,
 2. Monitoring budżetów oraz kosztów dla całej firmy, z podziałem na produkt, dział, region, portfel, osobę.
 3. Automatyzacje rozliczeń z klientami tj. sieciami, dystrybutorami itp.
 4. Trzy poziomy akceptacji kosztów lub zleceń do klientów
 5. System poprzez bieżący monitoring daje duże oszczędności kosztowe wynikające z systemu
 6. Modele i scenariusze predykcyjne przy wsparciu AI
 7. Karty wyników na dział,  region, portfel przedstawiciela, firmę.
 8. Dane zarządcze dla Menedżerów i Zarządu
 9. NOWOŚĆ: integracja KSeF
 Otwarcia Wytwórni i Hurtowni Farmaceutycznej

Kompleksowa obsługa, pełny proces wdrożeniowy:

 • doradztwo w zakresie lokalizacji,
 • konkursy ofert na wybór operatora, wsparcie negocjacji z operatorami,
 • koncepcja projektu i procesów ( obiekty nowe oraz istniejące do przebudowy/ modernizacji),
 • wyceny wstępne,
 • nadzór nad realizacją, przygotowanie według GMP, GDP
 • projekty architektoniczne, wykonawcze, kosztorysowanie, nadzór budowlany i wykonawstwo,
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych zgłoszeń i formalności wymaganych dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wytwórni (odbiory obiektu, sanepid, GIF),
 • reprezentowanie podmiotu na etapie konsultacji i odbiorów branżowych, także podczas kontroli
  (w tym: Nadzór Budowlany, Straż Pożarna, Sanepid, GIF),
 • dokumentacja i opracowanie procedur zgodnie z GMP, GDP. “Księga Jakości” – zindywidualizowana do funkcjonowania danej firmy,
 • dostosowanie danych do wymagań systemu producenta
 • kwalifikacje, mapowania, procedury operacyjne i systemowe,
 • walidacja systemu IT – według GAMP 5 oraz wytycznych GIF
 • szkolenia z zakresu procedur operacyjnych i systemowych,
 • wsparcie na każdym etapie wdrażania  procesów logistycznych i administracji,
 • audyty okresowe budynku, instalacji, urządzeń krytycznych, systemów skomputeryzowanych, procedur i procesów,
 • działania korygujące.
Audyty Procedur na zlecenie Umów Konsultację

Szeroki zakres usług audytowych:

 • Audyt procedur i procesów na zlecenie np. producenta u operatora logistycznego
 • Aktualizacja i audyt procedur i procesów wewnętrznych GMP, DPD
 • Przygotowanie pod kątem kontroli certyfikacyjnych.
 • Konkursy ofert pod kątem wyboru operatora w różnych obszarach
 Dystrybucja i dostępność leków

Czy masz właściwie działającą dystrybucję?

 • Audyt kanałów dystrybucji, określenie potencjału
 • Metody i narzędzia działania w dystrybucji farmaceutycznej
 • Oscylatory jak nimi zarządzać?
 • Wprowadzenie produktu na rynek
 • Problemy z dostępnością leków na rynku jak z nimi pracować?
 • Audyty istniejących dedykowanych kanałów dystrybucji
 • Rozwiązania i usługi Call Center

Mamy na koncie wprowadzenie najbardziej efektywnych systemów zarządzania dostępnością produktów na rynku w tym w problemach z eksportem.

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenia dla farmacji – PRODUCENCI

SERDECZNIE ZAPRASZAM Zapytaj o Projekt!

Andrzej Kochanek – Dyrektor Generalny 4VALUE Business Consulting
Ekspert rynku farmaceutycznego, przez 17 lat zdobywał doświadczenie w dużych spółkach giełdowych i międzynarodowych tak na poziomie producentów jak i dystrybucji. Brał również udział w tworzeniu jednej z największych sieci aptek w Polsce. W latach 2009/2012 członek zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Autor wielu artykułów o zarządzaniu w farmacji i sprzedaży.

ZAPRASZAM – Andrzej Kochanek

NASI PARTNERZY: