Badanie DISC D3  jest najbardziej rozwiniętym i czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości, komunikacji i predyspozycji w sprzedaży na świecie, opartym o metodologię DISC. Jest niezbędnym elementem rozwoju tak w dziedzinie zarządzania jaki i sprzedaży, łączy w sobie najwięcej analiz: DISC, DISC SALES, TEAMS, POWER DISC, VALUES, BAI oraz ocenę lub diagnozę DISC 360 stopni . Rozwój Samoświadomości jest także podstawą rozwoju Leadershipu. Naszym zdanie jest to obowiązkowe badanie dla każdego menedżera, lidera, jak również dla zespołów sprzedaży, które chcą być na prawdę efektywne. Zapytaj o Projekt! 

Najbardziej efektywne jest wdrożenie przez dwudniowy warsztat, który łączy nową wiedzę, doświadczanie, interakcje i dobrą zabawę. Pracujemy inaczej niż większość trenerów i coachów na rynku, uczymy jak wykorzystać tą metodologię na co dzień w życiu i biznesie, dlatego najpierw przyjdź na warsztat, a potem zamów indywidualny feedback
– zrozumiesz różnicę.

DISC – styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju. bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu. Dodatkowo POWER DISC – poziom kompetencji liderskich.

DISC obejmuje na pierwszym poziomie cztery perspektywy poznawcze:

  1. DOMINUJĄCY – dyrektywny, proaktywny, bardzo zadaniowy, skoncentrowany na celu, z reguły optymistyczny
  2. WPŁYWOWY – inspirujący innych,  skoncentrowany na ludziach, wesoły, animator, szuka dobrej atmosfery;
  3. SUMIENNY – perfekcjonista, uważny, skoncentrowany na zadaniu, analizie i procesie
  4. STAŁY– spokojny, zorientowany na ludzi, dobry słuchacz, członek zespołu, zgodny wobec autorytetu

DISC SALES  – TYLKO U NAS – DISC W SPRZEDAŻY  –  unikatowe narzędzie i warsztat – identyfikuje Twój indywidualny styl sprzedaży, podpowiada co jest nasza silną stroną w sprzedaży, jak identyfikować klienta, jakie cechy ma dany klient, instrukcja obsługi klienta, na czym bazować w rozmowach i negocjacjach z klientami i ostatecznie jak dostosować swój styl do klienta. Pokazuje mocne i słabe strony naszego stylu sprzedaży!

TEAMS – preferowane role w zespole. Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role w zespole to: Kreator, Realizator , Analityk, Koordynator, Strateg .

VALUES – wartości, które stoją za decyzjami. To jest własnie ten element, który wskazujemy głęboko pod wodą w wizualizacji osobowości w postaci góry lodowej. Wartości to: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość.

BAIwewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki, czyli co nas motywuje w życiu i pracy: Wiedza,  Ekonomia, Artyzm, Solidarność, Wpływ, Wewnętrzny spokój.

Diagnoza 360 stopni z DISC D3 –  badanie: MENEDŻER I LIDERwdrożenie oceny pracowniczej i rozwój świadomości menedżerów.

WYBIERZ PROGRAM:

“Badanie DISC D3 pomaga lepiej rozpoznać swoje mocne i słabsze strony. Dzięki tej analizie mogę w sposób bardziej świadomy działać ze swoim zespołem, indywidualizując podejście do każdego z pracowników, a tym samym osiągać ponadprzeciętne wyzwania menedżerskie. Polecam tą formę współpracy z Zespołem 4 VALUE.”Maciej Lejcuś, Dyrektor Działu Sprzedaży i Handlowego Servier Polska

Badamy nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu „wody”, czego nie widać, a co ma wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

ZOBACZ TAKŻE: DISC SALES TYPOLOGIA KLIENTA

Certyfikowany Trener: Zuzanna Mazurek

Zapytaj o Projekt!