Badanie DISC D3™+BAI® jest najbardziej rozwiniętym i czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości i komunikacji na świecie opartym o podstawę DISC. Jest niezbędnym elementem rozwoju tak w dziedzinie zarządzania jaki i sprzedaży, łączy w sobie już 5 analiz: DISC®, TEAMS, VALUES, BAI oraz ocenę lub diagnozę 360 stopni . Rozwój Samoświadomości jest także podstawą rozwoju Leadershipu. Naszym zdanie jest to obowiązkowe badanie dla każdego menedżera, lidera, jak również dla zespołów sprzedaży, które chcą być na prawdę efektywne. Zamów Projekt! 

Najbardziej efektywne jest wdrożenie przez dwu dniowy warsztat, który łączy nową wiedzę, interakcje, psychologię i dobrą zabawę. Pracujemy inaczej, niż większość trenerów i coachów na rynku, na naszych warsztatach uczymy przede wszystkim  jak tą metodologię wykorzystać na co dzień w biznesie i życiu.

DISC® – styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju. bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu. Dodatkowo POWER DISC – poziom kompetencji liderskich.

TYLKO U NAS – warsztat DISC SALES® –  narzędzie umożliwiające identyfikacje predyspozycji w sprzedaży, podpowiada na czym bazować w rozmowach i negocjacjach z klientami, jak identyfikować klientów i dobierać odpowiednia argumentację, techniki sprzedaży i negocjacji. Pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z klientami.

TEAMS – preferowane role w zespole. Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role w zespole to: Kreator, Realizator , Analityk, Koordynator, Strateg .

VALUES – wartości, które stoją za decyzjami, to jest ten element który wskazujemy pod wodą z górze lodowej. Wartości to: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość.

BAIwewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój. Wewnętrzne motywacje to: Wiedza,  Ekonomia, Artyzm, Solidarność, Wpływ, Wewnętrzny spokój.

Diagnoza 360 stopni z D3 –  wdrożenie oceny pracowniczej i rozwój świadomości menedżerów.

“Badanie Disc D3 pomaga lepiej rozpoznać swoje mocne i słabsze strony. Dzięki tej analizie mogę w sposób bardziej świadomy działać ze swoim zespołem, indywidualizując podejście do każdego z pracowników, a tym samym osiągać ponadprzeciętne wyzwania menedżerskie. Polecam tą formę współpracy z Zespołem 4 VALUE.”Maciej Lejcuś, Dyrektor Działu Sprzedaży i Handlowego Servier Polska

Badamy nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC®), ale też to, co jest poniżej poziomu „wody”, czego nie widać, a co ma wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

ZOBACZ TAKŻE: szkolenia otwarte lub in company  

Certyfikowany Trener: Zuzanna Mazurek

Zamów Projekt!