Assessment i Development Center

Przyjmuje postać wielowymiarowej analizy, w której w zależności od potrzeb, poprzez różne interakcje zespół asesorów zbiera informacji o wiedzy, umiejętnościach, cechach osobowych i kompetencjach ocenianych kandydatów. Nasz  program, po pierwszej weryfikacji kandydatów, pozwala na ewaluację od 1 do 10 osób w ciągu jednego dnia (lub więcej w zależności od potrzeb). To zwarty efektywny program, który wspiera naszych klientów w wyłonieniu właściwych na stanowiska menedżerskie, szefów projektów, liderów zmian itp.Na początku procesu dokonujemy parametryzacji oczekiwań wykorzystując do tego MATRYCĘ KAHNEMANA, co pozwala nam na zdefiniowanie oczekiwań przełożonych i stworzenie z nich wstępnego wzorca do diagnozy kandydatów. Następnie uruchamiamy dodatkowe badania, które pozwalają nam stworzyć ostateczną strukturę poszukiwanych cech i kompetencji kandydatów do assessmentu lub developmentu. Matryce opisaliśmy szczegółowo w artykule “Nie stać cię na błędy w rekrutacji”. Tutaj wykorzystujemy jej rozszerzoną wersję z dwoma matrycami cech i kompetencji.

Uczestnicy przechodzą przez 5 elementów diagnozy:

1. Rozmowa ewaluacyjna z wykorzystaniem MATRYCY KAHNEMANA – sześć głównych kompetencji diagnozowanych na  skali ocen od 1 do 5.

2. Dyskusja grupowa – dyskusja jest moderowana i polega na przekazaniu do zespołu opisu określonego problemu do rozwiązania. Każdy z uczestników wypowiada się indywidualnie, a następnie toczą dyskusję między sobą. Dyskusja jest obserwowana przez kilku Asesorów.

3. Zadanie grupowe – w dwóch lub trzech grupach – zadanie grupowe pozwala identyfikować zakres współpracy kandydatów, kreatywność, oraz cechy przywódcze.

4. Laboratorium czyli udział w prowadzonych scenkach:
– rozmowa z pracownikiem, z którym są problemy,
– trudna rozmowa z dyrektorem z innego działu
– konflikt w grupie itp.

5. Zagadnienie problemowe – case study do rozwiązania.
6. Wiedza o rynku – jeżeli kandydaci są z jednej branży i jeżeli jest to ważne dla procesu.

6. Wykorzystujemy także diagnozę DISC D3 oraz FRIS, style konfliktów i asertywność.

Podsumowanie składa się z rankingu kandydatów oraz rozbudowanego feedbacku na temat każdego z nich.

ZAPRASZAM SERDECZNIE

Iwona Grodzicka – certyfikowany asesor i mediator, ponadto trener i coach biznesu.

Zapytaj o Projekt!