Poszukując odpowiedzi na pytanie co buduje osobowość Właściciela firmy,  można wyłonić cechy, które najczęściej charakteryzują  liderów odnoszących sukces i osiągających mistrzostwo – czyli umiejętność powtarzania sukcesu. Dla właściciela firmy najważniejszy jest rozwój firmy, efektywność, szybkość działania
i budowanie bezpieczeństwa swojego biznesu. Każdy właściciel zadaje sobie pytanie, jakie  działania i  decyzje powinien podjąć, aby przełożyły się na wzrost i wartość firmy – rozumiane jako rozwój we wszystkich podstawowych obszarach działalności.

Proponowany przez nas projekt dedykowany jest Właścicielom firm na każdym etapie rozwoju.

„Charakter można pokazać w chwilach wielkich, ale wyrabia się go w chwilach małych”
(Winston Churchill).

Akademia Właściciela Firmy składa się z 5 etapów:

 1. WŁAŚCICIEL MENEDŻEREM FIRMY – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów.
 2. ŚWIADOMOŚĆ I KOMUNIKACJA WŁAŚCICIELA FIRMY –  DISC D3+BAI jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości: łączy w sobie 5 analiz: DISC – komunikacja i działanie, POWER DISC – cechy lidera, TEAMS – role w grupie, VALUES – wartości jakie stoją za decyzjami, BAI – moje motywacje w pracy. Badanie pozwala zrozumieć jak działamy, jak się komunikujemy, co nas motywuje oraz jak to się przekłada na pracowników, współpracowników. Składa się z testu oraz 2 dni warsztatu.
 3. SKALOWANIE FIRMY- od małego do wielkiego – czyli jak zaplanować i realizować wzrost firmy.Zapisz się TERAZ!
 4. FINANSE DLA WŁAŚCICIELI FIRMY – czyli co warto wiedzieć, aby efektywnie rozwijać firmę.
 5. WŁAŚCICIEL PRZYWÓDCĄ I MENTOREM – czyli leadership dla osiągania właściwych rezultatów.
 6. PAKIET START– to właściwie Etap “O” – jest programem o który możemy rozszerzyć Akademię Właściciela Firmy, a dotyczy wszystkich elementów związanych z otwarciem firmy (wybór formy prawnej), sporządzeniem biznesplanu, pozyskaniem dofinansowania, zorganizowaniem księgowości i kontrolą kosztów. Zaplanowanie działań w obszarze sprzedaży, marketingu, social media itp.
 7. Zobacz także WIRTUALNY CZŁONEK ZARZĄDU® – wsparcie dla właścicieli firm

Etap I – Właściciel menedżerem firmy – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów.

 • Horyzont właściciela vs menedżera firmy – wizja, strategia, ramy działania
 • Wyznaczanie i realizowanie celów
 • Skrzynka Szefa z Narzędziami: planowanie, organizowanie, dobór personelu, informacja zwrotna, delegowanie, nadzorowanie, monitoring i raportowanie.
 • Model RAZ w zarządzaniu
 • Autorytet Naturalny – budowa i wzrost
 • Efektywna komunikacja i Poczucie Własnej Wartości w procesie zarządzania
 • Jak motywować pracowników i współpracowników
 • Najskuteczniejsze style zarządzania w czasie rozwoju i w obliczu zmian
 • Autodiagnoza umiejętności menedżerskich
 • Podstawowe modele motywacyjne – skuteczne motywowanie pracowników
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu
 • Co to jest komunikacja i na czym polega
 • Time Management – zarządzanie czasem i koszykiem działań
 • Wyzwania właściciela firmy

Etap II – ŚWIADOMOŚĆ I KOMUNIKACJA WŁAŚCICIELA FIRMY – DISC D3 –  jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości: łączy w sobie 4 analizy: DISC, TEAMS, VALUES, BAI.

 • Etap pierwszy to wypełnienie testu głównego
 • Etap drugi – to warsztat z certyfikowanym trenerem D3+BAI
 • Badania te:
 • Podnosi predyspozycje oraz efektywność w procesach komunikacji i zarządzania
 • Pozwala identyfikować pracowników i współpracowników w kierunku właściwego dostosowania komunikacji i wzajemnego zrozumienia postaw i zachowań.
 • Sprawia, że jest mniej konfliktów w grupie, ponieważ wszyscy lepiej rozumieją różnice we własnej komunikacji.
 • Szybciej i sprawniej zapadają decyzje co do działań
 • Pokazuje co nas motywuje, i jakimi wartościami się kierujemy przy podejmowaniu decyzji

 Etap III – Skalowanie firmy, od małego do wielkiego – czyli jak zaplanować i realizować wzrost firmy.

 • Wielkość firmy, a wyzwania w zarządzaniu
 • Skalowanie firmy – co to oznacza?
 • Mała, średnia, duża firma – jaka poradzić sobie z zarządzaniem w rosnącej firmie?
 • Jaką rolę pełnią procesy i procedury?
 • Zakresy obowiązków czyli kto i za co ma odpowiadać
 • Określone modele rozwoju:
 • Definicja biznesu
 • Budowa sieci, budowa oddziałów
 • Rozwój usług/produktów
 • Franszyza – jaką ją budować lub z niej korzystać?
 • Inwestorzy, giełda, finansowanie inwestycji
 • Puls mojego biznesu – na czym opiera się rozwój firmy?
 • Marketing i promocja – formy oddziaływania na rynek
 • Budowanie marki
 • Działania marketingowe wspierające sprzedaż: reklama ATL, BTL, targi, misje
 • Promocja w sieci – e-commerce, Ad Words, FB, Instagram, Twitter itp.
 • Jakie oprogramowanie IT wspierające biznes, jest mi potrzebne i na jakim etapie rozwoju firmy? (ERP, CRM, BI, Finanse, WMS, SFA inne)
 • Sukcesja firmy – rodzinna czy menedżerska? Zasady przygotowania i realizacji.

Etap VI – Finanse dla Właścicieli firm – czyli co warto wiedzieć aby efektywnie rozwijać firmę.

 • Przychody vs koszty
 • Koszty – koszty stałe, zmienne, BEP
 • Przychody, poziomy marży, polityka cenowa
 • Warunki handlowe, termin płatności, rabat, umowy, promocje,
 • Współpraca z dostawcami
 • Budżetowanie i prognozowanie
 • Aspekty logistyki
 • Rotacja zapasów, ubytki
 • Zarządzanie płynnością
 • Rotacja należności i zobowiązań,
 • Kredyty kupieckie, limity, windykacja należności
 • Wartości pieniądza w czasie
 • Bilans i rachunek zysków i strat
 • Sprawozdawczość, a zarządzanie operacyjne

 Etap V – Właściciel liderem i przywódcą – czyli leadership dla osiągania właściwych rezultatów

 • Horyzont przywódcy – czyli wizja, strategia, cele i wartości
 • Cechy najskuteczniejszych przywódców, czyli co tworzy lidera?
 • Liderzy zmian– rola, zadania i zasady funkcjonowania
 • Wizerunek lidera i personal branding
 • Charyzma i autorytet
 • Gdy energia zamienia się w rezultaty
 • Sztuka pewności siebie
 • Przywództwo na poziomie 5
 • Właściciel coachem i mentorem
 • Czym jest coaching w biznesie i zarządzaniu?
 • Etapy coachingu. Kluczowe umiejętności Coacha
 • Style zarządzania wg. Herseya i Blancharda w coachingu
 • Zasady wspólnej pracy i rola coacha
 • Model GROW i REGROW
 • Koło wartości i modele zasobów
 • Mapa rozwoju pracowników
 • Mentoring – od doradztwa do samorealizacji
 • Mentoring, a coaching czym się różnią i jak je wykorzystywać?
 • Czy warto się szkolić i rozwijać i kiedy szkolenia przekładają się na wyniki?
 • Kultura organizacyjna firmy (normy, wartości i sposób działania jako odzwierciedlenie działań lidera).
 • Kluczowi ludzie są ważni – najpierw kto potem co.
 • Stres w życiu lidera
 • Co mówią najnowsze badanie?

ZAPRASZAM I POLECAM

Andrzej Kochanek – Dyrektor Generalny 4VALUE Business Consulting

Zobacz także: Certyfikat jakości dla 4V;  Premia bez progresji PIT i ZUS

ZAMÓW KONSULTACJĘ STRATEGICZNĄ SWOJEGO BIZNESU: