AKADEMIA TRENERA BIZNESU4VALUE –  program zawiera największą dawkę biznesu  na rynku. Nasi trenerzy i konsultanci, to osoby mające duże doświadczenie w zarządzaniu na stanowiskach Dyrektorów Sprzedaży, CEO, Członków Zarządów, Menedżerów PR czy marketingu w dużych firmach krajowych i międzynarodowych. Głównym celem Akademii jest praktyczne przygotowanie Uczestników do samodzielnego opracowywania i prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń otrzymanych w trakcie warsztatów.

ZJAZD I: TRENER BIZNESU – zawód czy styl życia – czyli świadome kształtowanie umiejętności trenerskich.

ZJAZD II: PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZKOLEŃ – czyli jak przejść do praktyki trenerskiej.Zapisz się TERAZ!

ZJAZD III: PRACA Z GRUPĄ I TRUDNE SYTUACJE  – czyli jak sprawić aby szkolenie było dobrze zapamiętane.

ZJAZD IV: TRENER BIZNESU NA KONKURENCYJNYM RYNKU – najczęściej poszukiwane szkolenia biznesowe (przykłady gotowych szkoleń: sprzedaż i zarządzanie).

ZJAZD V: WARSZTAT PODSUMOWUJĄCY – EGZAMIN – czyli autorskie moduły uczestników.

 Uczestnicy będą przygotowywani w zakresie;

 • Określenie potrzeb szkoleniowych grupy i sprecyzowanie celów szkolenia
 • Poznanie na czym zależy biznesowi
 • Projektowanie, opracowanie i prowadzenie szkoleń
 • Zapoznanie się z różnymi metodami szkolenia i warsztatem trenerskim
 • Zapoznanie się ze słownictwem i strategiami działania w biznesie
 • Poznanie unikatowej metodologii STOP-LOOK -GO! budowanie startegii
 • Poznanie wielu ćwiczeń i metod aktywizacji grup
 • Zapoznanie się z formą pracy wzbogaconą o tzw. programy towarzyszące
 • Mentalne przygotowanie do trenerstwa
 • Poznanie elementów biznesowych (o czy nie wiedzą z reguły trenerzy którzy trenują?)
 • Indywidualna praca trenera z grupą
 • Elastyczności w podejściu do uczestników, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na szkoleniu
 • Inspirującej i motywującej roli trenera
 • Słownictwo i case study stosowane w biznesie

Głównym celem warsztatów jest ćwiczenie praktycznych umiejętności trenerskich w biznesie

Wiedza przekazywana w formie mini wykładów, warsztatów, gier oraz materiałów szkoleniowych. Na każdym warsztacie uczestnicy będą przygotowywali i prowadzili wybrane elementy szkoleń. Podczas warsztatów prezentacje uczestników mogą być rejestrowane wideo – celem dokonania analiz.  Każdy warsztat zakończony jest testem oraz zadaniami wdrożeniowymi w pracy pomiędzy zjazdami. Po każdym zjeździe uczestnicy będą otrzymywali zadania do przygotowania na kolejne spotkanie. W  wypadku pozytywnego zdania egzaminów uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia Akademii. Na koniec szkoły uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Trenerów 4VALUE.

 Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • Zestawy materiałów
 • Przykłady ćwiczeń i gier szkoleniowych
 • Przykłady formularzy wykorzystywanych przez trenerów (opcja)

Łączna ilość dni 11  (5 warsztaty po 2 dni i 1 1 dniowy)

Programy Zjazdów:

ZJAZD I: TRENER BIZNESU – zawód czy styl życia – świadome kształtowanie umiejętności trenerskich.

Rola i zadania trenera:

 • Rola i zadania trenera  – jak pracować z biznesem?
 • Trener w procesie szkoleniowym  – kwintet szkoleniowy. diagnoza mocnych stron.
 • Jakie cechy powinien posiadać dobry trener
 • Komunikat „Ja”, komunikat „TY”
 • Jak budować Autorytet Naturalny trenera
 • PWW – Poczucie Własnej Wartości trenera
 • Osobowość vs przygotowanie merytoryczne
 • Autoanaliza mocnych stron oraz obszarów rozwojowych
 • Osobowość trenera,  charyzma trenera – co to jest?
 • Co zrobić, aby ludzie nas słuchali?
 •  Jakiego trenera „kupują” uczestnicy

Warsztat trenerski – główne elementy: 

 • Podstawy wystąpień – Postawa, gesty,  mimika, głos, dykcja, tempo mówienia
 • Wykład, szkolenie, warsztat, prezentacja, training on the job – różnice, wady i zalety
 • Praca z przestrzenią – duża sala, mała sala, stoły
 • Praca z flipchartem, praca z rzutnikiem, praca z prezentacją
 • Dodatkowe narzędzia pracy – nagrania, filmy, gry szkoleniowe, materiały drukowane,
  Hand Out-y
 • Tematy „zakazane” na szkoleniach
 •  Zwroty których nie wolno używać, zwroty, których należy używać
 • Radość i uśmiech jako nowa postawa i źródło energii

Odpowiedzialność trenera:

 • Za co odpowiedzialny jest trener na sali szkoleniowej?
 • 3 obszary zmian uczestników – Wiedza, Umiejętności i Postawa
 • Zmiana – czym jest, jak ją wywołać?
 • Szkolenie jako narzędzie inspiracji i zmiany
 • Metody uczenia się  – jak je wykorzystać w pracy trenera?
 • Jak zmaksymalizować efekt szkolenia?
 • Co z tymi KPI-ami? Wskaźniki efektów szkoleniowych
 • Zarządzanie energią grupy

Model komunikacji trenerskiej

 • Zasady komunikacji trenera wewnętrznego w organizacji
 • Rozwijanie zdolności pozytywnej werbalizacji i stosowanie motywującego słownictwa
  w trakcie prowadzonego szkolenia jak też w innych relacjach
 • Zasady komunikacji w trakcie szkoleń – czego unikać?
 • Szef-trener – jak szef powinien komunikować treści szkoleń?
 • Komunikacja między pokoleniowa – X,Y,Z

Samoświadomość – siła rozwojowa trenera:

 • Twoje wewnętrzne nastawienie do siebie, ludzi, Klientów, współpracowników, uczestników szkoleń, świata?
 • Samoocena i poczucie własnej wartości, a wiara w posiadane możliwości
 • Jak zmieniać negatywne nawyki, kształtować umiejętności, zmieniać sposób porozumiewania się z ludźmi, podnosić motywację
 • Umiejętności interpersonalne – reagowanie na wrogość krytykę i agresję
 • Pozytywne myślenie – narzędzie pracy dobrego trenera
 • Stres w pracy trenera – jak z nim walczyć?
 • Osobowość i przygotowanie merytoryczne – co ważniejsze?

Wypracowanie oryginalnego stylu trenera:

 • Świadome wykorzystanie własnej osobowości w pracy trenerskiej
 • Naturalność zamiast aktorstwa
 • Trener, jako żywy przykład do naśladowania
 • Źródła motywacji trenera – rozwój osobisty
 • Wewnętrzny spokój i pewność siebie – fundament postawy trenerskiej
 • Work Life Balance w życiu trenera

Zagadnienia dodatkowe:

 • Sposoby na świadome budowanie kontaktu z grupą – autoprezentacja trenera.
 • Przygotowanie i prezentacja Intro na temat szkolenia
 • Przed zjazdem – przygotowanie autoprezetnacji trenera.

ZJAZD II:  Projektowanie i tworzenie szkoleń  – czyli jak przejść do praktyki trenerskiej.

Cele szkolenia:

 • Budowa efektywnego modułu
 • Typy sponsorów w biznesie
 • Cele szkoleń – cele biznesu, cele sponsora, cele uczestników
 • Kwintet szkoleniowy – role i cele poszczególnych członków kwintetu
 • Cele szkolenia, cele modułu, cele ćwiczenia
 • Cele jawne, cele ukryte – różnice
 • Model szkoleniowy 4V

Analiza Potrzeb Szkoleniowych:

 • Badanie potrzeb przy realizacji zleconych szkoleń wewnętrznych
 • Główne narzędzia analizy potrzeb szkoleniowych
  • Wywiady telefoniczne
  • Indywidualne wywiady pogłębione
  • Ankiety
  • Zadania przedszkoleniowe
  • Oczekiwania uczestników podczas szkolenia
 • Badanie potrzeb metodą HPI (Human Preformance Inprovement)
 • Błędy popełniane podczas analizy potrzeb

Główne elementy szkoleń – projektowanie szkolenia:

 • Od analizy potrzeb do programu – zasady tworzenia programów – przykłady programów
 • Od programu do konspektu – zasady tworzenia konspektów – przykłady konspektów
 • Jak korzystać z konspektu – czy trzymać się go ściśle?
 • Intro  – model konstrukcji, przykłady ćwiczeń
 • Moduły – zasady tworzenia – cykl Kolba
 • Zasady łączenia zagadnień i  modułów – kładki i mosty – przykłady
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe – przykłady i zasady wykorzystania
 • Podsumowanie – modułu, dnia, szkolenia- cel podsumowań oraz przykłady
 • Zadania przed i po szkoleniowe
 • Opracowanie materiałów – zrób to sam – z wykorzystaniem cyklu Kolba
 • Struktura szkolenia, projektowanie szkolenia, ocena szkolenia – APS – model Kirkpatricka

Metody aktywizacji uczestników zajęć – metody szkoleniowe:

 • Pomoce audiowizualne i ich oddziaływanie: kamera, rzutnik multimedialny, muzyka
 • Prezentacje prowadzone przez trenera i mini wykłady
 • Różne typy prezentacji, style prezentacji, ważne aspekty krótkich i długich prezentacji
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, quizy, case’y trenera i uczestników
 • Grupy dyskusyjne i zadaniowe. Dyskusje planowane i spontaniczneZapisz się TERAZ!
 • Burza mózgów, wielogłowy coach itp.
 • Doświadczenie grupy, a wykorzystywane metody pracy z grupą

Różnorodność metod i form pracy trenerskiej

 • Różnice pomiędzy szkoleniem „miękkim i twardym”, treningiem i workshopem
 • Rodzaje metod szkoleniowych – zasady wykorzystania
 • Zróżnicowana rola trenera w zależności od metody szkolenia
 • Jak prowadzić szkolenia w duecie?
 •  „Grzechy śmiertelne” w pracy trenera
 • Wykorzystanie gier szkoleniowych – przykłady

Zagadnienia dodatkowe:

 • Zaprojektowanie i przeprowadzenie modułu szkoleniowego w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przygotowane tematy – zespoły 2 osobowe (trener + manager)  – feed-back grupy i prowadzącego i rady praktyczne.
 • Przed zjazdem – przygotowanie przykładowego programu i konspektu szkolenia

ZJAZD III: PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SZKOLEŃ – czyli jak sprawić aby szkolenie było zapamiętane

 • Role grupowe
 • Dynamika procesu grupowego – analiza transakcyjna (Erik Bern)
 • Skuteczne przeciwdziałanie sytuacjom trudnym (FUKO, …)
 • Postawa trenera w sytuacjach trudnych, opór w pracy z grupą
 • Gry szkoleniowe – zasady tworzenia i wykorzystanie materiałów nieoczywistych
 • Elementy coachingu ? – do dyskusji

 Grupa szkoleniowa – czym jest:

 • Co to jest grupa ? Rodzaje grup szkoleniowych
 • Charakterystyka grupy w szkoleniu otwartym oraz wewnętrznym
 • Jednostka  w grupie.  Wielkość grupy treningowej

Proces grupowy – świadome wykorzystanie w pracy szkoleniowej:

 • Czym jest i kiedy zachodzi proces grupowy?
 • Role w grupie – jak je rozpoznać, jak z nimi współpracować?
 • Studia przypadków i symulacje, odgrywanie i podział ról.
 • Fazy procesu grupowego
 • Rola trenera i oczekiwania grupy w poszczególnych fazach procesu
 • Styl trenera a jakość grupy. Kryteria oceny zachowań w grupie

 Sytuacje trudne podczas szkole:

 • Czym są sytuacje trudne podczas szkolenia?
 • Analiza sytuacji trudnych z własnego doświdaczenia
 • Radzenie sobie z krytyką, obiekcjami i negatywną informacją
 • Czego boją się uczestnicy mojego treningu. Jak reagować na niewygodne pytania?
 • Identyfikacja źródeł sytuacji trudnych – zależne i niezależne od trenera
 • Postawa trenera w sytuacjach trudnych, opór w pracy z grupą
 • Trudny uczestnik – radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • „Nie mamy czasu na szkolenie” – jak pobudzić entuzjazm grupy
 • Skuteczne przeciwdziałanie  sytuacjom trudnym (FUKO, …)
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – analiza transakcyjna
 • Drabinka interewncji trenerskich – jak jej używać?
 • Grupa czy program – realizacja programu vs podążanie za grupą
 • Przykłady sytuacji trudnych – metody radzenia sobie z nimi

Wykorzystanie procesu coachingowego w pracy z grupą:

 • Coaching – czym jest, czym nie jest?
 • Różne rodzaje coachingów, jak je wykorzystać w pracy szkoleniowej
 • Model prowadzenia sesji coachingowej – GROW
 • Techniki coachingowe wykorzystywane w szkoleniach – zadawanie pytań, aktywne słuchanie, podążanie za grupą

 Zagadnienia dodatkowe:

 • Przed zjazdem – przygotowanie przykładu sytuacji trudnej ze szkolenia.
 • Prezentacja procesu grupowego przy wykorzystaniu scenariusza gry szkoleniowej.
 • Prowadzenie szkolenia w sytuacji trudnej – prezentacje uczestników przy zaplanowanych sytuacjach trudnych ze strony grupy – feed back grupy i trenera.
 • Prowadzenie mini sesji coachingowej wg modelu GROW.

ZJAZD IV:  TRENER BIZNESU NA KONKURENCYJNYM RYNKU – najczęściej poszukiwane szkolenia biznesowe

– Skuteczne Sprzedaż – 1 dzień

 • STAR WORDS – czyli jak się komunikuje biznes ? – KPI, KAS, ASAP, Maga Konkurent itp.
 • Piramida dojrzałości w sprzedaży
 • Standard wizyty/rozmowy handlowej
 • RAZ i cykl Deminga
 • Matematyka handlowa
 • Podstawy metodologii budowania strategii STOP-LOOK-GO!
 • Sztuka Osiągania Rezultatów
 • Branżowe specyfiki
 • Biznes uczy się na sukcesie

Skuteczny menedżer – 1 dzień

 • Role menedżera
 • Wyznaczanie celów
 • Informacja zwrotna, motywowanie, delegowanie
 • Rekrutacje – wyzwanie menedżera
 • Style zarządzania
 • Rola coachingu i mentoringu
 • Systemy ocen
 • Podstawy leadershipu

ZJAZD  V: WARSZTAT PODSUMOWUJĄCY – EGZAMIN – czyli autorskie moduły uczestników.

Na ten moduł każdy z uczestników ma przynieść opracowany moduł szkoleniowy.

Równocześnie pracujemy nad elementami „WOW” w szkoleniach

Zagadnienia dodatkowe:

 • Prowadzenie modułów szkoleniowych na tematy przygotowane przez uczestników przed warsztatami. Każdy uczestnik będzie poddany superwizji trenerskiej – otrzyma feed back grupy oraz trenera.
 • Przed zjazdem – przygotowanie programu, konspektu oraz materiałów do przeprowadzenia 1-2 modułów szkoleniowych.

Nasi trenerzy i konsultanci to osoby zajmujące się przeszłości zarządzaniem na wysokich stanowiskach: Dyrektorów Sprzedaży, CEO, Członków Zarządów, Menedżerów PR itp. w dużych firmach krajowych i międzynarodowych

Zapraszamy serdecznie:

Zapisz się TERAZ!