MENEDŻER  SPRZEDAŻY – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

Zapraszamy na najbliższe szkolenie

W nowoczesnych systemach zarządzania organizacjami manager jest kluczowym elementem wdrażania strategii firmy.  Natomiast nie jest w stanie sam zrealizować powierzonych mu zadań.

Prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że „manager jest tak dobry jak jego zespół” – dlatego budowanie, rozwijanie oraz wsparcie zespołu powinny być głównymi zadaniami każdego szefa.

Nie rodzimy się świetnymi managerami, ale możemy świadomie rozwijać obszary, dzięki którym możemy osiągać cele postawione naszym zespołom, jednocześnie będąc wsparciem oraz inspiracją dla swoich ludzi.

Szkolenie ma na celu rozwój świadomości i umiejętności managerów w poniższych obszarach:

 • Rola i funkcje managera w organizacji – jakie są zadania managera?
 • Zasady tworzenia zespołu sprzedażowego – jak dobierać ludzi do zespołu?
 • Wyznaczenie i monitorowanie realizacji celów dla zespołu – jak zadbać, aby ludzie wiedzieli co i jak moją robić?
 • Rozwijanie kompetencji zespołu sprzedażowego – co robić, aby zespół był coraz lepszy?
 • Komunikacja managerska – jak rozmawiać z podwładnymi w angażujący sposób?
 • Motywowanie i delegowanie – jak unikać spadków w motywacji ludzi?
 • Unikanie sytuacji kryzysowych – czy można uniknąć sytuacji kryzysowych?

PROGRAM SZKOLENIA ( 2 dni)

Ja jako Manager

 • Moja rola w mojej firmie – jakie mam zadania jako manager w swojej organizacji?
 • Funkcje managera – planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie – analiza i weryfikacja moich działań.
 • Zarządzanie relacją – mój szef/ja/moi ludzie. Czego wymaga ode mnie mój zwierzchnik, czego wymagam od moich ludzi?
 • Jak budować autorytet naturalny wśród swoich ludzi?
 • Jakim jestem szefem – analiza stylu zarządzania

  Wyznaczanie i monitorowanie celów zespołu

 • Czy moi ludzie wiedzą co mają robić?
 • Cele firmy, moje cele, cele moich ludzi – które są najważniejsze, czy da się je połączyć?
 • Zarządzanie przez cele – główne założenia oraz elementy
 • Kluczowe czynniki sukcesu – identyfikacja i ich rola w zarządzaniu zespołem
 • Jak wyznaczać efektywne KPI-e?
 • Monitoring i raportowanie – co monitorować, co i jak często raportować?
 • Co gdy „idzie źle” – jak działać w sytuacjach trudnych?

Jestem tak dobry jak mój zespół

 • Jakich ludzie potrzebuję mieć – budowanie profilu kompetencyjnego dla wybranych stanowisk.
 • Jakich ludzi mam – ewaluacja potencjału i obszarów rozwojowych mojego zespołu – przykłady uczestników
 • Czego brakuje mojemu zespołowi – analiza obszarów rozwojowych przy użyciu matrycy Gilberta.
 • Zarządzenie sytuacyjne – główne elementy – jak je wykorzystać w pracy z ludźmi
 • Nowy handlowiec i handlowiec doświadczony – jaki przyjąć styl zarządzania?

Elementy Komunikacji Managerskiej

 • Co to jest właściwa komunikacja? Co jest celem komunikacji?
 • Mój szef mnie nie słucha – moi ludzie mnie nie słuchają – kto jest odpowiedzialny za sprawną komunikację w zespole?
 • Jak manager może zbudować odpowiednią komunikację z zespołem – elementy efektywnej komunikacji.
 • Bariery komunikacyjne – style osobowości – jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi osobowościami
 • Czy szef powinien słuchać – znaczenie aktywnego słuchania w pracy z ludźmi.
 • Komunikacja z pokoleniem 20+ – na co zwrócić uwagę?
 • Wpływ komunikacji na budowanie relacji w zespole – jakich narzędzi użyć?
 • Komunikacja bez agresji – czyli wpływ emocji na komunikację – jak nimi zarządzać?

 Motywowanie i delegowanie

 • Czy wiem, co motywuje moich ludzi? Elementy motywacji twardej i miękkiej
 • Jak inspirować, jak motywować swoich ludzi?
 • Lider, mentor czy coach – jaką rolę przyjąć, aby wzbudzać entuzjazm u moich ludzi
 • Rozmowy okresowe, podsumowujące, korygujące – jak je prowadzić, jak się do nich przygotować?
 • Jak i co delegować – zasady bezpiecznego delegowania odpowiedzialności i zadań.
 • Jak w motywujący sposób rozmawiać o celach swoich ludzi?
 • Jak reagować na „wypalenie zawodowe” moi ludzi?

 Sytuacje trudne i kryzysowe

 • Najczęstsze błędy, które niweczą nawet najlepiej rozpoczęta współpracę
 • Co to jest sytuacja trudna oraz sytuacja kryzysowa w pracy z zespołem
 • Jakie mogą być symptomy wystąpienia sytuacji trudnej w zespole – jak je zauważyć?
 • Sytuacja trudna – perspektywa pracownika
 • Sytuacja trudna perspektywa managera
 • Cele pracownika w sytuacji trudnej
 • Zadania szefa/managera w sytuacji trudnej
 • Wpływ radzenie sobie z sytuacjami trudnymi na współpracę w zespole

Analiza sytuacji trudnych – wybranych przykładów uczestników

Zapraszam:

 

 

 

Posiadamy certyfikat jakości QUALITY ALLIANCE: