SKUTECZNA SPRZEDAŻ TO LEPSZE WYNIKI

W sprzedaży chodzi zarówno o nieustanne poszukiwanie nowych możliwości, rozwój oraz konsekwentne i wytrwałe odkrywanie potrzeb klienta jak też o chęć walki o wyższe cele. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie specyfiki klienta, jego oczekiwań oraz ten element, który Harvey Mackay w książce “MBA w sprzedaży” opisując handlowca określa jako “Żądny sukcesu wojownik”, a my definiujemy jako Sztuka Osiągania Rezultatów.

Indywidualne programy dopasowane do klienta

Tworzymy programy wspierające cele sprzedaży naszych klientów, co daje im spektakularne efekty, a nam referencje: “Program rozwoju  sprzedaży – Sales Up – 4Value sprawił, że z sytuacji wojny cenowej na rynku i problemów w sprzedaży przeszliśmy do pozycji lidera zmian na rynku, z najlepszym wynikiem w branży i stabilnym wzrostem spółki” Wice Prezes ds Sprzedaży i Marketingu  Marek Cholewa, Europapier.

Praktycy dla praktyków – długoletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą pozwala naszym trenerom tworzyć szkolenia najbardziej efektywne dla konkretnego zespołu handlowców czy doradców klienta. Tworzymy programy szkoleń jako kompleksowy proces w postaci Akademii Skutecznej Sprzedaży – Sprzedaż dla Zwycięzców, z autorskimi narzędziami dla menedżerów, które pozwalają utrzymywać długotrwale efekty wzrostu sprzedaży.

Obszary szkoleniowe

Przełomowe Akademie Sprzedaży – “Sprzedaż dla Zwycięzców”:

 • Akademia Skutecznej Sprzedaży dla Przedstawicieli,
  Doradców Klienta oraz  KAM/KAS
 • Akademia Menedżera Sprzedaży

Oczywiście prowadzimy także szkolenia dedykowane na określony zakres sprzedaży.  Wspieramy rozwój relacji z klientem i rozumienie jego biznesu. Przykładowe zakresy:

 • Siła, jaką daje mi moja firma
 • Siła, jaką daje mi konkurencja i rynek
 • Efekt “Megakonkurent”
 • Narzędzia sprzedaży – “Skrzynka handlowca z narzędziami”
 • Lejek sprzedażowy – jak wygląda w naszej firmie?
 • Wyznaczanie i komunikowanie celów
 • Modele i techniki sprzedaży – które są dla nas najbardziej efektywne?
 • Struktura prowadzenia rozmowy handlowej, jako wstęp do modelu “Sales up”
 • Podstawowa zasada dla sukcesu w sprzedaży – model RAZ i “Sale up”
 • Język korzyści w sprzedaży – skuteczna argumentacja handlowa
 • Domykanie kontraktu, czy otwieranie rachunku?
 • Matematyka Handlowa, czyli finansowe aspekty współpracy z klientem
 • Budowanie przewag i techniki sprzedaży – co jest dziś najbardziej skuteczne?
 • Planowanie sprzedaży jako elementu osiągania sukcesu
 • Segmentacja, targeting, retargeting klientów
 • Definiowanie potrzeb i odkrywanie potencjału w nowym wymiarze
 • Monitoring efektów czyli gdzie jestem z moim planem

 

 • Co nowego w sprzedaży? – przegląd najnowszych trendów i metodologii w sprzedaży
 • Sztuka Osiągania Rezultatów w sprzedaży
 • Cykl rozwoju relacji z klientem
 • Budowanie relacji biznesowych, relacje dwubiegunowe
 • Co to znaczy być partnerem w biznesie?
 • Pokonywanie zastrzeżeń jako element budowania zaufania.
 • Rozmowy podsumowujące z klientami (kwartalne, roczne)
 • Jak budować Autorytet Naturalny w sprzedaży?
 • Jak budować Poczucie Własnej Wartości u siebie i u klienta?
 • Najlepsi z najlepszych – co ich wyróżnia? Bazujemy na najnowszych badaniach definiujących, co charakteryzuje najlepszych handlowców?.
 • Model inspiracji “4I”
 • Prezentacja i autoprezentacja w sprzedaży
 • Storytelling czyli jak opowieści sprzedają
 • Obraz8Klucz do klienta – badanie stylu myślenia, działania i procesów zespołowych  FRIS – badanie, które umożliwia rozwój samoświadomości i identyfikację stylu komunikacji i zachowania u siebie oraz zastosowanie modelu do sprzedaży i kontaktów z klientem.
 • Moja droga współpracy z  klientem

Program rozwoju osobowości „Najlepsi z najlepszych” – przygotowaliśmy specjalny program dla przedstawicieli handlowych. „Najlepsi z najlepszych” – oparty jest na badaniach cech i kompetencji, które odpowiadają za sukcesy najlepszych handlowców.  Każdy uczestnik programu może sprawdzić, w jakim stopniu jego profil odpowiada „sprzedawcy idealnemu”. Może też zdiagnozować obszary do rozwoju.

Fundamentem skutecznej sprzedaży jest przyjrzenie się i zrozumienie klienta, a nawet spojrzenie na niego z nieoczywistej perspektywy. Dopiero na tej bazie można budować kolejne „poziomy” umiejętności i specjalizacji. Nasze programy są tak skonstruowane, żeby z jednej strony wyposażyć uczestnika w najlepsze narzędzia decydujące o skuteczności sprzedaży, a z drugiej wspierać motywację, wskazywać jak budować Autorytet Naturalny (AN) i Poczucie Własnej Wartości (PWW u siebie i klienta), zwiększające skuteczność nawet do 40% .

Szkolenia poza strefą komfortu

Nasze szkolenia pozwalają w sposób kontrolowany,  wyjść ze strefy komfortu, a w konsekwencji znacząco ją powiększyć. Wiemy, że takie podejście jest skuteczne. Z doświadczeń naszych klientów, jak i z badań wynika, że prędzej czy później każda grupa handlowców zamyka się właśnie w takiej strefie komfortu. Powtarzają utarte schematy, trzymają się tego samego sposobu myślenia. Odnotowują więc przeciętne wyniki i nic nie rokuje, że ich osiągnięcia znacząco się poprawią. Dopiero nowe doświadczenia, wyzwania, inspiracje, zmiana perspektywy, a więc poszerzenie strefy komfortu przekładają się na lepsze wyniki i większą skuteczność, a co za tym idzie lepsze planowanie rozwoju biznesu.

Autorskie programy 4Value

Akademia Skutecznej Sprzedaży –  składa się z 4 modułów szkoleniowych przeprowadzanych kolejno raz w miesiącu. Akademia kończy się certyfikacją, czyli egzaminem potwierdzającym nowo nabyte kompetencje. Rozwiązanie to proponujemy klientom, którym zależy na gruntownym rozwoju zespołu i widocznych wynikach. Nasz program pozwoli Państwu na wypracowanie lub udoskonalenie  skutecznego procesu sprzedaży, dostosowanego do Państwa firmy z uwzględnieniem specyfiki branży.

ZOBACZ TAKŻE: Matematyka Handlowa, czyli finansowe aspekty współpracy z klientem

ZOBACZ TAKŻE: Menedżer Sprzedaży – zarządzanie zespołem handlowym

ZOBACZ TAKŻE:  SZKOLENIA OTWARTE

Zapraszam serdecznie Andrzej Kochanek:

ZAPISZ SIĘ

Zobacz także:Certyfikat jakości dla 4V; Program Rozwoju Sprzedaży, Sztuka Osiągania Rezultatów

logo