4Value Business Consulting działa na rynku farmaceutycznym od wielu lat, łącząc doświadczenia producenta z działaniami dystrybutora oraz aptek. Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się przepisy oraz otoczenie konkurencyjne na rynku, szczególnie istotne jest dzisiaj dla każdej firmy efektywne wykorzystanie najlepszych strategii i rozwiązań rynkowych dla osiągnięcia trwałego wzrostu.

Nasze szkolenia obejmują kompleksowe zaawansowane programy dla Przedstawicieli Medycznych, Farmaceutycznych, KAM, Menedżerów, Lekarzy i Farmaceutów.

Szkolenia w Farmacji
 • Przedstawiciel Medyczny u Lekarza – czyli od głębokiej wiedzy merytorycznej do partnera w kontaktach,
 • Przedstawiciel Medyczny w Aptece – czyli od wiedzy merytorycznej do rozumienia procesu sprzedaży,
 • Przedstawiciel Farmaceutyczny w Aptece i sieci – czyli od procesu sprzedaży do partnerstwa w biznesie,
 • Farmaceutyczny KAM/KAS oraz Początkujący KAM – czyli jak osiągnąć partnerstwo w biznesie.
 • Efektywna sprzedaż KAM – czyli jak skutecznie współpracować z modelami FMCG w sieciach aptecznych.
 • Matematyka handlowa – czy finansowe aspekty współpracy z aptekami i sieciami aptek
 • Początkujący RKS – program wdrożeniowy – gdy przedstawiciel awansuje na menedżera.
 • Regionalny Kierownik Sprzedaży RKS – zarządzanie dla osiągnięcia właściwych rezultatów!
 • Akademia Menedżerska – czyli od przywództwa do sukcesu,
 •  Akademia Skutecznej Sprzedaży (Przedstawiciele Medyczni, Przedstawiciele Farmaceutyczni, KAM, KAS, RKS). Największe efekty dają kompleksowe szkolenia składające się z 4-5 etapów.
 • Szkolenia dla lekarzy i farmaceutów.

Zapytaj o Akademie Skutecznej Sprzedaży to nowa jakość w szkoleniach dla farmacji, programy projektowane indywidualnie!

Piramida rozwoju i dojrzałości w sprzedaży – Sztuka Osiągania Rezultatów

Budując struktury sprzedaży zakładamy, że ścieżka rozwoju biegnie zgodnie w rysunkiem poniżej:

I. Na pierwszym poziomie zakładamy, że duża ilość powtarzalnych wizyt w dobrym standardzie jest dla nas dużą wartością. Potrzebujemy więc sprawnych rzemieślników, którzy posiadając wiedzę, umiejętności z komunikacji, technik sprzedaży i negocjacji, poprowadzą i domkną sprawnie dużą ilość transakcji w zaplanowanym czasie. Dobry „rzemieślnik sprzedaży” zna konkurencję i rynek i jest wciąż w cenie. Są obszary, na każdym rynku, gdzie takie podejście daje nadal największe efekty. Jednak pracując z lekarzami i farmaceutami coraz częściej okazuje się niewystarczające.

II. Na drugim poziomie, relacje budujemy już w oparciu o posiadane dobre podstawy poziomu pierwszego. Tutaj zakładamy, że podstawowe umiejętności z komunikacji i sprzedaży są daleko niewystarczające, dlatego przedstawiciel tego poziomu wie jak świadomie budować swój Autorytet Naturalny u lekarza czy farmaceuty. Świadomy jest także poczucia wartości, które dzielimy na: Poczucie Własnej Wartości oraz Poczucie Własnej Wartości u klienta. Bazując na takich podstawach, szukamy inspiracji, rozbudowujemy naszą wiedzę o biznes klienta, a przedstawiciel własną osobą wspiera świadomie to co promuje. Osiąga partnerstwo w kontaktach/biznesie.

III. Na ostatnim poziomie jest to, co nazywamy Sztuką Osiągania Rezultatów –  inaczej mówiąc „biorę odpowiedzialność za to co robię”. Osoby na tym poziomie są świadome swoich możliwości i umiejętności. Potrafią obserwować, planować, analizować i działać łącząc to co najistotniejsze dla firmy, z tym co najkorzystniejsze dla  klienta i pacjenta, a następnie  przekładać je na rezultaty. Dysponują także pewnym rodzajem samoograniczenia, które nie pozwala wypaść im z osiągniętej równowagi, ani w samo zachwyt, ani też  w niedowartościowanie po niepowodzeniach lub zmianie otoczenia, w którym działają.

Zobacz także nasze artykuły w Pharmaceutical Representative: KAM- co to oznacza?, Wizyta w aptece, Przedstawiciel Medyczny, Certyfikat jakości dla 4V Quqlity Alliance

NASI PARTNERZY: