4 role Lidera, 4 etapy, 1 cel

 • Prezesi, Dyrektorzy Generalni
 • Dyrektorzy Handlowi
 • Dyrektorzy Marketingu
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Dyrektorzy HR
 • Menedżerowie liniowi
 • Zarządzanie i style zarządzania
 • Od zarządzania do Leadershipu
 • Horyzont i poza horyzontem – misja, wizja, strategia, cele, wartości
 • Lider coachem i mentorem
 • Work Life Balance
 •  Skuteczny Menedżer – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów. – 2 dni
 • FRIS – badanie rozwojowe badające style myślenia, działania i proces grupowy jako narzędzie do lepszego zarządzania pracownikami i budowania zespołu. Badanie to test oraz 1 lub 2 dni warsztatu.
 • Menedżer Liderem - Przywódcą – czyli leadership dla osiągania właściwych rezultatów
 • Menedżer Coachem i Mentorem - czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez motywowanie oraz indywidualne działania rozwojowe
 • Budowanie Efektywnego Zespołu -  czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na wyższy poziom