sales up

Program Rozwoju Sprzedaży

Podstawowy cel większości organizacji biznesowych pozostaje od początku właściwie niezmienny i jest nim zwiększenie sprzedaży oraz szeroko rozumiana poprawa jej efektywności. Zarządzanie sprzedażą to opracowany zestaw strategii, technik i  narzędzi, które przekładają się na wyniki. Projektujemy i wdrażamy strategie sprzedaży, wypracowujemy indywidualne programy rozwoju  i prowadzimy zespoły sprzedaży do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Każda metodologia rozpoczyna od najprostszych ale także najbardziej efektywnych założeń. Na początku dla każdej organizacji sprzedażowej ważna jest strategia sprzedaży i oczekiwany rezultat. Następnie istotne jest abyśmy dobrali do niego odpowiedni zestaw narzędzi i  aktywności, czyli ile działań, jak często powtarzanych, odpowiednio ukierunkowanych oraz co ważne odpowiedniej jakości powinniśmy skierować na rynek do klientów. Kolejny krok, który jest podstawą analizy to zasoby, czyli właściwi ludzie ich wiedza i umiejętności,  struktura, dalej finanse, marketing, media społecznościowe  itd. Z kolei analiza “LEJKA SPRZEDAŻY” firmy daje informację gdzie są nasi obecni i przyszli klienci i jakie formy dotarcia są najbardziej skuteczne.

sztuka rez

Metodologia 4Value Business Consulting opiera się na analizie i diagnozie obecnego systemu, określeniu potrzeb, celów biznesowych, wypracowaniu właściwej strategii, plan działania, następnie wdrożenie, monitoring i modyfikowanie:

SalesUp

Sztuka Osiągania Rezultatów w sprzedaży – Piramida rozwoju i dojrzałości

Łączymy TWARDE elementy BIZNESOWE z MIĘKKIMI. Brian Tracy w  „Strategie Skutecznej Sprzedaży” pisze tak: 70% sprzedawców jest słabo przeszkolona. Większość szkoleń to szkolenia techniczne produktowe, wewnętrzne, ważne na początku. Jednak w szkoleniu sprzedawców 80% to sprawa mentalna, 20% to kwestia techniczna. 95% sprzedawców nie potrafi sprzedawać potrafi jedynie „Paplać o swoich produktach”. Budując struktury zakładamy, że sprzedaż to jest proces, a ścieżka rozwoju pracowników biegnie zgodnie w rysunkiem poniżej:

Wdrożone programy sprzedaży, w zależności od firmy i oznaczonych celów pozwalają nam przesunąć skuteczność zespołów  na skali od 20 do 40 procent lub więcej. Program opiera się o metodologię  4Value –  analizę działań w spółce w porównaniu z najlepszymi standardami na rynku i wypracowanie rozwiązań i działań rozwojowych:

 • najbardziej efektywne strategie sprzedaży na rynku
 • najnowsze modele sprzedaży
 • ustalenie strategii dla wzrostu sprzedaży firmy według STOP – LOOK – GO
 • jaki jest “lejek sprzedaży” w naszej firmie
 • umiejętność osiągania i przekraczania celów – zasady, metodologia i najlepsza praktyka
 • określenie celów i założeń biznesowych dla  firmy
 • wypracowanie  narzędzi sprzedaży i marketingu
 • wypracowanie i zastosowanie reguły działania RAZ,
 • definicja wartości dla klienta
 • skuteczna sprzedaż – “Skrzynka z narzędziami”
 • ocena założeń, kosztów oraz biznesowych wad i zalet
 • wdrożenie oraz rozwój sprzedaży przez ciągłe podnoszenie umiejętności, kompetencji i motywacji sił sprzedaży – Skuteczna Sprzedaż
 • monitoring wyników, budżetów, kosztów (Data Integrator)
 • zarządzanie zmianą w całym procesie
CO BĘDZIE EFEKTEM?

W wyniku wdrożenia procesu otrzymacie Państwo po pierwsze system efektywnej sprzedaży, po drugie wzrost sprzedaży. Analiza obejmujący wszystkie zakresy działania właściwe dla Waszej Firmy dostosowane do branży oraz takie, które być może jeszcze nie są w branży wykorzystywane, a wprowadzone, dadzą Wam przewagę na rynku. Co najważniejsze poszukamy także nowych wartości dla klientów.

ZOBACZ ARTYKUŁ: Skuteczna Sprzedaż, oraz Skuteczna sprzedaż – SZKOLENIE

ZOBACZ ARTYKUŁ: “Matematyka Handlowa cz.II – dla Menedżerów Sprzedaży i KAM”

ZOBACZ FILM: “Matematyka Handlowa”

ZAMÓW DARMOWĄ KONSULTACJĘ: