Wirtualny Członek Zarządu®

To certyfikowany program stałej współpracy dedykowany dla Zarządów, Menedżerów, Właścicieli firm. Celem programu jest osiąganie celów biznesowych firmy, wsparcie liderów w ocenie otoczenia rynkowego, zwiększenie skuteczności decyzji, polepszenie komfortu pracy oraz rozwój osobisty. Pomagamy właścicielom i  menedżerom podejmować skuteczne decyzje! Program opiera się w  równym stopniu na  wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt, zaufaniu, jak również na  najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji.

Biorąc pod uwagę presję otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, warto zadać sobie pytanie, z kim na co dzień może porozmawiać  Właściciel,  Menedżer lub Lider firmy o swoim biznesie?

Wirtualny Członek Zarządu® to program współpracy dla  Właścicieli i Zarządów, pełne wsparcie doradcze, osobiste i firmowe zawierające:

 • Rozmowy i decyzje w  biznesie – kierunek, rozwój, możliwości,
 • Wspieranie procesu podejmowania skutecznych decyzji*
 • Budowanie i omawianie strategii oraz  kierunków działania,
 • Operacyjne konsultacje w ramach rozwiązywanych problemów,
 • Kreowanie rozwiązań, proponowanie alternatyw,
 • Inicjowanie i konsultowanie projektów,
 • Wsparcie jak kształtować relacje z centralą firmy i/lub oddziałami w korporacji?
 • Coaching zarządczy i rozwój Leadership’u – indywidualna praca z osobami,
 • Praca nad wizerunkiem osób zarządzających i Personal Branding,
 • Przeprowadzanie sparingów biznesowych,
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu i biznesie,
 • Wsparcie w planowaniu sukcesji i  rozwoju w firmie właścicielskiej?
 • Doradztwo personalne,
 • Wsparcie w procesach optymalizacji i restrukturyzacji,
 • Praca z użyciem różnych metodologii.

Projekt opiera się na badaniach noblisty Daniela Kahnemana dotyczących skuteczności podejmowanych decyzji. Wychodząc od umiejętności wygenerowania wielości  wyborów, przechodzimy do kilku policzalnych opcji – gdzie przynajmniej jedna opinia powinna być z zewnątrz, do końcowej samodzielnej decyzji lidera czy osoby zarządzającej.

Wirtualny Członek Zarządu® to współpraca zarządcza – doradztwo, mentoring i konsultacje w ramach stałej współpracy z zarządem w toku bieżących działań. Podejmowanie skutecznych decyzji opiera się na pięciu krokach:

 1. Umiejętność znajdowania wielu różnych opcji rozwiązań
 2. Umiejętność redukowania wielości do policzalnej ilości rozwiązań
 3. Umiejętność korzystania z głosu zewnętrznego doradcy
 4. Podjęcia decyzji przez lidera
 5. Gotowości weryfikacji podjętej decyzji

Program Wirtualny Członek Zarządu® daje Właścicielom/Zarządom fachowe wsparcie,  możliwość rozmów o biznesie w dowolnej kwestii, większą pewność,  komfort pracy i poczucie dobrego kierunku, a przez to łatwiejsze osiąganie wyników. Co tak na prawdę więc to oznacza?:

 • Pracujemy jako członek zespołu w ważnych problemach, spotkaniach, negocjacjach
 • Konsultujemy decyzje, stawiamy własne propozycje, wspieramy osiąganie celów organizacji
 • Inicjujemy lub bierzemy udział w projektach firmowych
 • Bierzemy udział w  podsumowaniach wyników i wyciąganiu wniosków – co z tego wynika?
 • Przynosimy nowe rozwiązania
 • Dajemy wsparcie indywidualne i rozwojowe
 • Możesz zadać jakiekolwiek pytanie w każdej kwestii

„Program operacyjnej współpracy dla Zarządu – 4Value przekłada się na działania wychodzące poza doświadczenia firmy i ograniczenia branży, dając impuls do ciągłego rozwoju i wzrostu ponad rynek”.

Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA Polska

ZOBACZ TAKŻE: Akademia Leadershipu

Zapraszam serdecznie: Andrzej Kochanek

andrzej